Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody "Kamionka" koło Kwidzyna

Inwestorem przedsięwzięcia jak i Użytkownikiem (operatorem) Stacji Uzdatniania Wody w Kamionce jest Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Kwidzyn Sp. z o.o. 
Działania podjęte w ramach modernizacji i rozbudowy ciągu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kamionka obejmowały modyfikację procesu uzdatniania wody. Polegała ona na uzupełnieniu układu technologicznego o proces usuwania części osadu tworzącego się we wstępnych urządzeniach, przed wprowadzeniem wody na filtry piaskowe. 
Zastosowane rozwiązanie bazuje na technologii ActifloTM, która umożliwiła zwiększenie wydajności obiektu przy jednoczesnym spełnieniu wymagań dotyczących ilości i jakości produkowanej wody pitnej. 
 

Korzyści:

  • Znaczne zwiększenie wydajności Stacji Uzdatniania Wody przy jednoczesnym spełnieniu wymagań dotyczących ilości i jakości wody pitnej.
  • Osiągnięcie najwyższych parametrów procesowych i spełnienia standardów środowiskowych
  • Zapewnienie stabilniejszej pracy filtrów piaskowych o działaniu ciągłym
  • Mała powierzchnia zabudowy w porównaniu do konwencjonalnych osadników
  • Ograniczenie do minimum zakresu prac budowlanych

    
Zastosowany układ to pierwsze Actiflo w Polsce przeznaczone do oczyszczania wody głębinowej ze związków żelaza i manganu.

Kluczowe dane:

  • Jedna linia technologiczna o maksymalnej wydajności instalacji: 450 m3/h
  • Oczyszczanie wody głębinowej ze związków żelaza i manganu
  • Redukcja mętności na poziomie 96%