Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Elektrociepłowni Pątnów

Elektrownia Pątnów o maksymalnej mocy 1646 MW czerpie wodę do chłodzenia i napędzania turbin parowych z jeziora Gosławickiego. Woda charakteryzuje się wysokim stopniem eutrofizacji, zawartością związków organicznych i znacznym zasoleniem, co czyni ją bardzo trudną do uzdatniania. 

Spełnienie norm jakościowych dotyczących zasilania w wodę DEMI dla kotłów parowych o parametrach nadkrytycznych wymagało modernizacji istniejących ciągów, dobudowy trzeciego ciągu demineralizacji oraz budowy nowego układu pre-treatmentu z Actifloc® w celu zabezpieczenia dostaw wody dla Elektrowni Pątnów II i Elektrowni Pątnów I.

W ramach kontraktu ”pod klucz” Veolia Water Technologies zmodernizowała stację uzdatniania, zapewniając dostarczenie wody procesowej w ilości 198 m3/h dla zasilania nowego bloku Elektrowni Pątnów II – 464 MW o parametrach nadkrytycznych oraz do sześciu 200 MW bloków Elektrowni Pątnów I.
Otrzymana woda zdemineralizowana spełnia surowe normy dotyczące odpowiedniej jakości wód stosowanych do procesów technicznych Elektrowni Pątnów I i II.

KORZYŚCI

 • Stabilność dostaw wody zdemineralizowanej niezależnie od sezonowości wód jeziora
 • Efektywne uzdatnianie „trudnej” wody surowej pochodzącej z jeziora (wysoki stopień eutrofizacji), całkowita redukcja zamulenia, sezonowa zmiana temperatury
 • Bezpieczeństwo pracy stacji
 • Spełnienie surowych norm jakościowych dotyczących wody zdemineralizowanej 
 • Długoletnia, poprawna praca układów membranowej ultrafiltracji i odwróconej osmozy za sprawą bardzo efektywnego procesu wstępnego przygotowania wody w ACTIFLO.
   

ROZWIĄZANIE

Zmodernizowana stacja uzdatniania wody obejmuje dwa etapy:

 • proces wstępnego przygotowania wody pobranej z jeziora wykorzystujący zaawansowaną, bazującą na procesach koagulacji, flokulacji i sedymentacji technologię ACTIFLO® oraz filtrację piaskową. Dwa ciągi technologiczne o łącznej wydajności 640 m2/h zapewniają redukcję 50% zanieczyszczeń pochodzenia organicznego oraz obniżenie barwy i mętność wody.
 • demineralizacja obejmuje trzy linie ultrafiltracji i układ dwustopniowej odwróconej osmozy (Double RO). Finalna demineralizacja prowadzona jest na desorberach oraz czterech wymiennikach jonitowych ze złożem mieszanym (tzw. mixbed).

KLUCZOWE DANE

 • Wydajność instalacji wstępnego przygotowania wody powierzchniowej: 2x100% - 2x 320 m3/h
 • Wydajność instalacja demineralizacji : 198m3/h
 • 90% odzysk wody ze ścieków pokoagulacyjnych