EVALED® AC Seria R

EVALED® Wyparki serii AC R

Wyparki zasilane gorącą wodą lub parą, z naturalną cyrkulacją i wymiennikiem ciepła ze zgarniaczem.

Przegląd

KONTAKT

Ciechosław Sułkowski 
Opiekun Produktu
tel. +48 600 001 728

Wyparki EVALED® AC serii R posiadają system grzewczy oparty o gorącą wodę lub parę i działają pod podciśnieniem 5kPa i temperaturze 40°C. Klient zapewnia zazwyczaj niezbędne źródło energii oraz wodę sieciową niezbędną do ogrzewania i chłodzenia destylatu. 

Strumieniami wyjściowymi są: czysty destylat, który może być zawracany do obiegu osad o zawartości całkowitej substancji rozpuszczonej (TDS) powyżej 90%.

Wyparki AC serii R zaprojektowano tak, aby pracowały zarówno w trybie ciągłym, jak i okresowym, za pomocą pompy odprowadzającej koncentrat, lub zatrzymując proces i opróżniając komorę wrzenia.

Wydajność produkcyjna serii AC R mieści się w przedziale 3 000 - 12 000 l dziennie.

Używając opcjonalnych pośrednich wymienników ciepła, wyparki serii AC R mogą wykorzystywać parę wodną jako źródło ciepła.

Jak w każdym produkcie EVALED®, proces odparowania zarządzany jest przez automatyczny system PLC, który kontroluje automatyczne podawanie ścieków do obróbki oraz destylat i odprowadzany koncentrat, a przy tym wymaga minimalnego nadzoru ze strony operatora. 

 

Wyparki serii AC R są odpowiednie w szczególności kiedy:

 • konieczne jest zminimalizowanie koncentratu (do odprowadzenia)
 • ścieki mają bardzo wysoką początkową zawartość substancji rozpuszczonych i zawieszonych
 • ścieki były już wstępnie zagęszczone
 • dzienne przepływy są relatywnie niewielkie  
 • konieczne jest przetworzenie wysokiej jakości koncentratu


Seria AC R jest polecana dla:

 • Przemysłu galwanicznego 
 • Przemysłu spożywczego 
 • Przemysłu mechanicznego, stalowego i samochodowego 
 • Przemysłu chemicznego  
 • Przemysłu drukarskiego
 • Przemysłu energetycznego
 • Składowania i gospodarki odpadami