Wstępne uzdatnianie wody

Co to jest wstępne uzdatnianie wody?

 

Wstępne uzdatnianie wody usuwa z wody surowej zawiesiny, cząstki stałe, koloidy i mikroorganizmy. Procesy wstępnego uzdatniania wody powodują, że na jakość wody nie mają wpływu zmiany sezonowe, ekstremalne warunki pogodowe ani zanieczyszczenia przemysłowe. Konwencjonalne wstępne uzdatnianie wody lub wstępne oczyszczanie ścieków jest kluczowym etapem przygotowania wody/ścieków przed dalszymi etapami oczyszczania bazującym np na: procesach separacji membranowej, wymiana jonowej, elektrodejonizacji lub dowolną kombinacja wyżej wymienionych procesów.


 

Technologie wstępnego uzdatniania wody

 

Nasze technologie uzdatniania wody zostały opracowane przez ekspertów procesowych, technicznych i branżowych, dzięki czemu te specjalistyczne systemy spełniają coraz bardziej rygorystyczne wymagania stawiane wodzie oczyszczonej w różnych branżach przemysłu. 

Procesy flokulacji i koagulacji są stosowane zazwyczaj na etapie wstępnego uzdatniania wody w celu pozbycia się zanieczyszczeń, które nie mogą być łatwo usunięte przez sedymentację lub filtrację. W kombinacji z filtracją mikro i ultrafiltracją dają bardzo dobre rezultaty we współpracy z technologiami dalszego oczyszczania takimi jak : RO odwrócona osmoza i nanofiltracja.

 

Korzyści wynikające ze wstępnego uzdatniania wody

 

Oto niektóre z kluczowych korzyści, jakie daje wstępne uzdatnianie wody:

  • Przedłużona żywotność membran instalacji odwróconej osmozy (RO)
  • Pewność, że woda dostarczana do systemu odwróconej osmozy (RO) lub elektrodejonizacji (EDI) spełnia wymagane normy jakościowe
  • Zapewnienie stałego i niezawodnego zaopatrzenia w wodę
  • Wydłużenie całego cyklu życia instalacji uzdatniania wody, a tym samym obniżenie kosztów eksploatacji