Oczyszczanie ścieków przemysłowych

Oczyszczanie ścieków przemysłowych

Czym jest oczyszczanie ścieków przemysłowych?

Ścieki przemysłowe stanowią poważne wyzwanie pod względem ich oczyszczania, zanim zostaną ponownie wykorzystane lub odprowadzone do środowiska. Oczyszczanie ścieków przemysłowych ma na celu usunięcie zanieczyszczeń i zapewnienie działalności przemysłowej  pełnej zgodności z regionalnymi standardami oczyszczania ścieków przemysłowych. Oczyszczanie ścieków pomaga również producentom uzyskać oszczędności, co jest realizowane poprzez ponowne wykorzystanie odzyskanej wody w procesach przemysłowych i zmniejszenie kosztów przetwarzania odpadów.

 

Oczyszczalnia ścieków

Veolia Water Technologies oferuje szereg systemów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków przemysłowych dla wszystkich gałęzi przemysłu, w tym m.in. dla spożywczego i napojów, motoryzacyjnego, górniczego, farmaceutycznego, petrochemicznego i energetycznego. Veolia dostarcza rozwiązania i procesy dostosowane do potrzeb klienta, zaprojektowane specjalnie w celu spełnienia  surowych wymagań w zakresie oczyszczania ścieków. Bazując na tych wymaganiach opracowujemy rozwiązania obejmujące instalacja do oczyszczania ścieków przemysłowych z zastosowaniem odpowiednich procesów i technologii, takich jak odparowanie, filtracja, klarowanie, tlenowe i beztlenowe oczyszczanie ścieków.

 

Korzyści płynące z oczyszczania ścieków przemysłowych

Dzięki efektywnemu oczyszczaniu ścieków przemysłowych można uzyskać zarówno czystą i nadającą się do ponownego wykorzystania wodę, jak również zmniejszyć ogólną produkcję odpadów.


Oto przykłady kilku kluczowych korzyści:

  • Oczyszczanie ścieków zmniejsza ilość odpadów odprowadzanych do środowiska naturalnego i znacznie obniża koszty
  • Zmniejszenie lub wyeliminowanie strat wody spowodowanych jej zanieczyszczeniem
  • Potencjalnie szkodliwe zanieczyszczenia nie są uwalniane do środowiska.
  • W procesach fermentacji beztlenowej produkowany jest biogaz bogaty w metan, wykorzystywany do produkcji ciepła i energii elektrycznej  
  • Ustabilizowane osady ściekowe mogą być wykorzystywane w rolnictwie jako nawóz 
  • Regionalne normy i parametry dotyczące oczyszczania ścieków i jakości odprowadzanej wody  mogą być spełnione i utrzymane, a zgodność z nimi może być stale monitorowana.