Rozbudowa podczyszczalni ścieków dla producenta puszek napojowych

Veolia Water Technologies Sp. z o.o. podpisała umowę na rozbudowę podczyszczalni ścieków przemysłowych dla producenta aluminiowych puszek napojowych. Projekt jest kontynuacją współpracy rozpoczętej podczas realizacji kontraktu z 2017 r., gdzie Veolia Water Technologies sp. z o.o. była dostawcą technologii i wykonawcą pierwszej linii podczyszczania ścieków opartej o proces flotacji ciśnieniowej Idraflot.

Rozbudowa podczyszczalni jest związana z koniecznością zwiększenia mocy produkcyjnych zakładu. Instalacja i infrastruktura obiektu zostaną przygotowane do rozbudowy w pierwszym etapie inwestycji, a w kolejnym dobudowana zostanie druga linia podczyszczania z wykorzystaniem flotacji ciśnieniowej Idraflot.

Unikalną cechą technologiczną rozwiązania jest wykorzystanie naturalnego źródła koagulantu, jakim są ścieki produkcyjne zawierające rozpuszczony glin. Bez dodatkowego dozowania koagulantu z zewnętrznego źródła i przy zastosowaniu wysokoefektywnego oraz kompaktowego systemu Idraflot IFS ścieki są podczyszczane w następujących po sobie procesach koagulacji, flokulacji i flotacji. Ścieki oczyszczone spełniają wymagania jakości zrzutu do odbiornika.

Oprócz drugiej linii podczyszczania rozbudowa instalacji uwzględnia również wykonanie węzła neutralizacji ścieków poregeneracyjnych ze stacji uzdatniania wody oraz wdrożenie rozwiązania umożliwiającego redukcję fluorków w ściekach produkcyjnych.

KONTAKT

Tomasz Jamrocha
Dyrektor Sprzedaży
tel. +48 668 887 237