Dostawa separatora falisto-płytowego (CPI) dla wiodącej firmy na rynku petrochemicznym

Veolia Water Technologies Sp. z o.o. podpisała umowę na dostawę technologii, montaż i uruchomienie podczyszczalni dla wiodącej firmy na rynku petrochemicznym.

Głównym celem podczyszczalni jest usuwanie węglowodorów napływających ze strumieniami odpadowymi z instalacji rafineryjnych. Ścieki dopływające do podczyszczania to zarówno ścieki technologiczne jak również zmywane i opadowe, charakteryzujące się dużą zmiennością przepływu i stężenia węglowodorów. 

Rozwiązanie technologiczne oparte jest o separator falisto-płytowy produkcji Veolia i opracowane przez Veolia Water Technologies Techno Center Netherlands B.V., MPPE & TiPSS Technologies.

KONTAKT

Tomasz Jamrocha
Dyrektor Sprzedaży
tel. +48 668 887 237

Separatory falisto-płytowe CPI (Corrugated Plate Interceptor) służą do grawitacyjnej separacji olejów (węglowodorów) z zaolejonych strumieni wody. Separatory mogą być dostarczane w wykonaniu stalowym (prefabrykowane, wolnostojące) lub dostarczone jako wyposażenie do wcześniej przygotowanych komór żelbetowych. Cechą charakterystyczną separatorów CPI jest przepływ grawitacyjny, wypełnienie falisto-płytowe zapewniające odpowiednie warunki dla koalescencji drobin olejowych oraz osadzania się grubych zawiesin w ściekach. Separatory CPI posiadają szeroki typoszereg pod względem wydajności oraz wiele zastosowań przemysłowych, głównie w sektorze nafty i gazu oraz przemyśle metalurgicznym. Urządzenia CPI produkcji Veolia posiadają min. certyfikat wykonania zgodnie z standardem Shell DEP 34.14.20.31

Sprawność usuwania olejów przy użyciu separatora CPI waha się w zakresie od 50 do 99% a usuwania zawiesin od 80 do 90%. Tak wysoka sprawność jest osiągana mimo braku zastosowań jakichkolwiek układów lub procesów wspomagających. CPI jako urządzenie grawitacyjne nie wymaga nadzoru przez system sterowania a w przypadku istnienia korzystnego profilu hydraulicznego instalacji ściekowych nie wymaga również żadnego układu pompowego.

Dostawy i montaż wyposażenia separatorów CPI odbędzie się jeszcze w tym roku.