Dostawa destylatora POLARIS MED dla producenta płynów infuzyjnych

Veolia Water Technologies Sp. z o.o. zrealizuje kolejne zamówienie w sektorze farmaceutycznym.

Dla kluczowego europejskiego dostawcy płynów infuzyjnych dla lecznictwa zamkniętego Veolia dostarczy destylator wielokolumnowy Polaris MED (Multiple Effect Distiller) o wydajności 1000 l/h.

 

Destylator MED Multiple Effect jest przeznaczony do produkcji wody farmaceutycznej klasy WFI (wody do wstrzykiwań). Podczas wielokrotnej destylacji  proces dzieli się na kilka stopni.

Woda paruje w kolumnach będących połączniem  wymienników ciepła i komór wyparnych (zwanych efektami, stopniami  lub etapami) które są umieszczone szeregowo i działające przy różnym ciśnieniu i temperaturze.

Pierwszy stopień wykorzystuje zewnętrzne źródło energii (kondensacja pary grzewczej ) w celu odparowania wody zasilającej, podczas gdy kolejne stopnie działają na zasadzie kondensacji czystej pary wytworzonej z poprzedniego efektu.

Liczba efektów  (zwanych także kolumnami lub stopniami) może wahać się od 3 do 8. Im większa ilość efektów tym mniejsze zużycie pary grzewczej i wody chłodniczej.

Większa liczba efektów oznacza wyższy koszt inwestycji przy znacznie niższych kosztach operacyjnych co było , w tym przypadku, jednym z głównych powodów wyboru inwestycyjnie droższej konfiguracji urządzenia.

 

Główne zalety tej technologii to:

  • Brak ruchomych części, dzięki czemu uzyskujemy niższe zużycie elementów urządzenia.
  • Bardzo krótka faza nagrzewania poprzedzająca produkcję WFI.
  • Elastyczność systemu i szeroki dobór wersji wytwornic,  w tym instalacje kombinowane do  jednoczesnej produkcji pary czystej i wody do iniekcji.
  • Mała powierzchnia zabudowy

Destylator Polaris MED jest kompaktowym urządzeniem, zawierającym wszystkie instrumenty kontrolne i zabezpieczające do automatycznego użytkowania systemu podczas generacji WFI.

Polaris MED zapewnia znaczący postęp w systemach generacji WFI dzięki zastosowaniu efektywnych rozwiązań projektowych i skutecznego usuwania pirogenów. Gama produktów WFI / CS marki Polaris została zaprojektowana zgodnie z wytycznymi GAMP, cGMP, ISPE i FDA, aby zapewnić najwyższą jakość produktu.

 

KONTAKT: 

Paweł Zieliński

Kierownik Sprzedaży

tel. +48 600 001 729