MUSLING®

Unikalny system separacji

System flotacji ciśnieniowej MUSLING® został opracowany w latach 80-tych XX wieku w celu usunięcia tłuszczu i oleju ze ścieków generowanych przez przetwórnie ryb. Teraz, po ponad 20-letniej obecności na rynku, urządzenie MUSLING® stało się synonimem oczyszczania zarówno ścieków przemysłowych, jak i komunalnych.

Przegląd

MUSLING® w sposób ciągły oddziela zawiesinę w wielu rodzajach strumieni ciekłych. Unikalna konstrukcja hydrauliczna zapewnia maksymalny efekt flotacji ciśnieniowej.

Efektywność flotacji MUSLING® jest wynikiem zastosowania odpowiedniego profilu hydraulicznego wewnątrz urządzenia, który wpływa na prędkość i kierunek strugi, dzięki czemu cząstki stałe zawiesiny gromadzą się i są oddzielane na powierzchni.

 

Wydajność

Wysoka wydajność - Jedną z wielu zalet systemu MUSLING® jest możliwość pracy przy dużych przepływach cieczy w stosunkowo małej kubaturze. System może oddzielać cząsteczki przy prędkościach przepływu do 15 m/h w wyniku czego system jest kompaktowym, wydajnym i niezwykle ekonomicznym rozwiązaniem.
 

Warunki pracy

System MUSLING® może być stosowany jako czysto mechaniczna instalacja do usuwania tłuszczu i olejów. Z drugiej strony może uczestniczyć w chemicznym procesie oczyszczenia lub być częścią biologicznego oczyszczania ścieków. Niezależnie od konfiguracji i miejsca stosowania w ciągu technologicznym system MUSLING® zawsze stanowi element usuwający zawiesinę i drobiny tłuszczu oraz oleju.

 

Zastosowania

Gospodarka komunalna 28
Przetwórstwo ryb 23
Przemysł spożywczy 16
Zakłady montażowe 13
Ubojnie 6
Instalacje pilotażowe 6
Mleczarnie 6
Przemysł petrochemiczny 6
Wiertnictwo 3
Przemysł chemiczny 2
Myjnie samochodowe 2
Przemysł papierniczy 2
Pralnie przemysłowe 1
Zbiorniki zlewny ścieków 1
Statki wycieczkowe 5

 

Zastosowanie

Proces

Efektywność flotacji MUSLING® jest wynikiem zastosowania odpowiedniego profilu hydraulicznego wewnątrz urządzenia, który wpływa na prędkość i kierunek strugi, dzięki czemu cząstki stałe zawiesiny gromadzą się i są oddzielane na powierzchni.


System MUSLING® stale separuje cząsteczki zawiesin i olejów od wszelkiego rodzaju strumieni. Unikalna konstrukcja hydrauliczna zapewnia maksymalny efekt flotacji.