Modernizacja ujęcia wody oraz budowa stacji uzdatniania wody na ujęciu „Koehler” w Tarnowskich Górach

Celem inwestycji zrealizowanej dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach było usunięcie z wody ujmowanej w studni głębinowej wysokiej twardości węglanowej poprzez zmiękczanie oraz usunięcie związków trichloroetanu (TRI) oraz tetrachloroetanu (PER) poniżej dopuszczalnych wartości dla wody pitnej. 

Etapy ciągu technologicznego stacji uzdatniania wody:

  • filtracja wody na filtrach węglowych
  • odsalanie wody w układzie nanofiltracji membranowej
  • magazynowanie wody w zbiorniku retencyjnym istniejącej wieży ciśnień
  • przesyłanie wody do sieci wodociągowej w układzie pompowym.

Uzdatniona woda jest kierowana do miejskiej sieci wodociągowej oraz spełnia parametry wymagane przez obowiązujące przepisy dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia. 
Maksymalna wydajność stacji uzdatniania wody wynosi 150 m3/h

Zakres prac wykonanych przez Veolia Water Technologies sp. z o.o. obejmował projekt i realizację, w tym: przygotowanie inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, roboty budowlane i montażowe, dostawy i montaż urządzeń mechanicznych i elektrycznych, nadzór nad realizacją i rozruch instalacji.