Modernizacja podczyszczalni ścieków dla fabryki płatków śniadaniowych Nestlé

Veolia Water Technologies zmodernizowała podczyszczalnię ścieków dla fabryki płatków śniadaniowych Nestlé w Toruniu. Fabryka należy do jednego z największych przedsiębiorstw oraz eksporterów żywności w Polsce, spółki Cereal Partners Poland Toruń–Pacific (CPP), której właścicielami są firmy Nestlé oraz General Mills.

Kontrakt ten stanowi drugi projekt zrealizowany przez Veolia Water Technologies dla grupy Nestlé w Polsce. Pierwsza inwestycja zakończona z sukcesem w 2012 r. obejmowała zakresem modernizację podczyszczalni ścieków dla fabryki Cereal Partners Poland Toruń-Pacific w Lubiczu, w technologii beztlenowej EGSB - BIOBED®MP.


Cel projektu

Celem projektu zrealizowanego dla zakładu produkcyjnego w Toruniu było zwiększenie efektywności istniejącej oczyszczalni ścieków. Układ technologiczny bazujący na napowietrzanym zbiorniku wyrównawczym, pracującym jako klasyczny system z osadem czynnym, został zastąpiony reaktorem biologicznym ze złożem ruchomym - AnoxKaldnes™ Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) oraz połączony z istniejącą flotacją ciśnieniową. Projekt zakładał podczyszczanie ścieków pochodzących z produkcji o przepływie 250 m3/d.
 

Zastosowana Technologia

Zastosowana technologia AnoxKaldnes™ MBBR, należąca do grupy Veolia, stanowi rozwiązanie najbardziej optymalne zarówno pod względem techniczno-technologicznym jak i kosztowym. Przyjęte rozwiązanie spełnia wszystkie wymagania stawiane nowej instalacji: stabilność, dwukrotnie zwiększoną wydajność w porównaniu do procesu osadu czynnego, odporność na wahania przepływu i ładunku w ściekach dopływających. 

Istotną zaletą procesu jest mała powierzchnia zabudowy umożliwiająca wykorzystanie istniejącej infrastruktury, co w przypadku zakładu CPP Toruń-Pacific było czynnikiem decydującym ze względu na lokalizację na terenie zabudowanym w centrum Torunia.