Oczyszczalnia ścieków z systemem kogeneracji dla Spółdzielni Mleczarskiej MLEKOVITA w Wysokiem Mazowieckiem

Uzyskanie efektu ekologicznego i produkcja zielonej energii

SM Mlekovita to jeden z największych producentów mleczarskich w Europie. Zakład generuje ok. 7000 m3 wysoko stężonych ścieków na dobę o ładunku organicznym 30t ChZT/d.

Veolia Water Technologies zaprojektowała i przeprowadziła modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków mleczarskich i komunalnych, której głównym celem było uzyskanie efektu ekologicznego i przejęcie zwiększonych ładunków zanieczyszczeń. Rozwiązanie Veolii obejmowało zastosowanie technologii flotacji ciśnieniowej oraz procesu fermentacji beztlenowej wykorzystującej reaktor Biobulk®, gdzie fermentacji poddawany jest osad poflotacyjny, osad nadmierny tlenowy oraz serwatka. 

"Rozwiązanie zaproponowane przez Veolia Water Technologies spełniło wszystkie cele stawiane inwestycji, a w szczególności pozwoliło osiągnąć dodatni bilans energetyczny oczyszczalni i docelowo zyski z produkcji biogazu i kogeneracji. Dzięki modernizacji SM Mlekovita jako pierwsza w branży mleczarskiej w Polsce posiada oczyszczalnię, która uzyskuje największą ilość "zielonej energii".
Dariusz Sapiński
Prezes Zarządu Grupy MLEKOVITA


KORZYŚCI

 • Najwyższa możliwa jakość oczyszczonych ścieków 
 • Przekształcenie instalacji kosztotwórczej w instalację generującą zysk
 • Redukcja kosztów eksploatacji dzięki zastosowaniu energooszczędnego, prostego i przebiegającego w znacznym stopniu samoczynnie procesu oczyszczania
 • Wzrost zdolności produkcyjnych zakładu, zwiększenie konkurencyjności firmy na rynku dzięki obniżeniu kosztów produkcyjnych
 • Dodatkowe przychody z zielonych certyfikatów, energetyczne wykorzystanie powstającego gazu
 • Ograniczenie do minimum uciążliwości oczyszczalni oraz minimalizacja ilości powstających osadów.
   

Realizacja inwestycji była prowadzona podczas normalnej pracy oczyszczalni. Zastosowane rozwiązanie spełniło wszelkie wymagane cele inwestycji, a dzięki produkcji biogazu spalanego w procesie kogeneracji pozyskano ciepło i energię elektryczną, co pozwoliło osiągnąć dodatni bilans energetyczny oczyszczalni. 
Zmodernizowana oczyszczalnia osiąga wszelkie parametry ścieków oczyszczonych w zakresie znacznie przewyższającym wymagane przepisami.
 

KLUCZOWE DANE

 • Przepustowość oczyszczalni: 7550 m3/d
 • Ładunek CHZT: 32,63 t O2/d
 • Rozkład substancji organicznych: 99,8 % 
 • Średnia produkcja energii w procesie kogeneracji: ok. 580 MWh na miesiąc
   

Skontaktuj się z nami

-> Formularz do kontaktu

KONTAKT    

Uzdatnianie wody procesowej: 

 • Paweł Zieliński 
  tel. +48 600 001 729