MemGas™

Biogaz jest cennym źródłem energii odnawialnej. Produkowany jest w wyniku beztlenowego oczyszczania ścieków przemysłowych, beztlenowej fermentacji osadów ściekowych, odpadów rolniczych oraz fermentacji materiału organicznego na zakrytych składowiskach.

Przegląd

Biogaz jest cennym źródłem energii odnawialnej. Produkowany jest w wyniku beztlenowego oczyszczania ścieków przemysłowych, beztlenowej fermentacji osadów ściekowych, odpadów rolniczych oraz fermentacji materiału organicznego na zakrytych składowiskach. Biogaz może być następnie przekształcony na energię elektryczną, ciepło lub biometan. 

Ten ostatni może zastępować gaz ziemny – być wtłaczany do sieci gazowej lub służyć  jako "zielone" paliwo dla pojazdów (bioCNG lub bioLNG).

Technologia membranowa MemGas™ oczyszcza surowy biogaz do biometanu odpowiedniej jakości (zawierającego powyżej 97% metanu), który spełnia wymagania związane z jego ostatecznym wykorzystaniem.


PROCEDURA MEMGAS™

Konwersja biogazu do biometanu obejmuje 3 główne etapy: oczyszczanie wstępne, sprężanie oraz separację metanu.

Separacja membranowa biogazu jest sprawdzoną i nowoczesną technologią produkcji biometanu. Technologia opiera się na selektywnej przepuszczalności membrany w odniesieniu do różnych gazowych składników biogazu

Oczyszczanie wstępne biogazu obejmuje redukcję wilgoci poprzez osuszenie i usunięcie niepożądanych składników m.in. H2S, lotnych związków organicznych (LZO) w procesie sorpcji.
Po wstępnym oczyszczaniu biogaz poddawany jest sprężeniu do 12 - 16 barów i kierowany na membrany separujące składniki biogazu pod wysokim ciśnieniem. Membrany są umieszczone w cylindrycznych rurach ciśnieniowych tworzących trójstopniowy układ separacji membranowej. Wydajność każdej instalacji jest zoptymalizowana pod kątem produkcji  czystego biometanu (97 - 99% CH4) zgodnie z wymaganiami klienta, przy minimalnym wpływie na środowisko i zoptymalizowanym stosunku CAPEX / OPEX.ZALETY MEMGAS™

 • Bezpieczny i sprawdzony proces oczyszczania wstępnego zapewniający optymalną i ciągłą ochronę membrany
 • Bardzo wysoka wydajność oczyszczania: uzysk metanu z biogazu powyżej 99%
 • Odpowiedni dla przepływów od 30 do 10.000 Nm³/h surowego biogazu
 • Niskie zużycie energii od 0,3 do 0,4 kWh/Nm³ surowego biogazu
 • Możliwy odzysk ciepła ze sprężarki dla poprawy bilansu energii
 • Nie wymaga stosowania środków chemicznych ani zużycia wody
 • System szybkiego rozruchu i łatwej konserwacji
 • Kompaktowa, kontenerowa wstępnie zmontowana instalacja technologiczna ułatwia montaż na obiekcie
 • W pełni zautomatyzowane i zdalnie sterowane (możliwość wdrożenia cyfrowego wsparcia HUBGRADE)
 • Solidna i niezawodna technologia o dyspozycyjności ponad 95%.

 

MEMBRANY EVONIK 

 • Ponad 130 instalacji referencyjnych na świecie
 • Membrany o najwyższej selektywności na rynku
 • Opatentowana 3-stopniowa konfiguracja procesu pozwala osiągnąć odzysk metanu powyżej 99%, a także bardzo wysoką jakość gazów odlotowych
 • Specjalne narzędzie projektowe do symulacji wydajności w pełnej skali przy elastycznym składzie biogazu.

 

Referencje

 • 2017 - Frejus Reyran
 • 2017 - Cagnes sur Mer 
 • 2018 - Toulouse Ginestous