Filtr dyskowy Hydrotech

Mikrosita dyskowe Hydrotech - samoczyszczące filtry mechaniczne
Hydrotech Discfilter

Stosowany do oczyszczania wody i ścieków dla przemysłu, oczyszczania wód chłodzących oraz recyrkulacji dla przemysłu i sektora komunalnego.

Przegląd

Kompaktowa konstrukcja filtra dyskowego zapewnia 2-3 razy większą powierzchnię filtracyjną w porównaniu z filtrami bębnowymi o tych samych gabarytach zewnętrznych. To sprawia, że jest to dobry wybór do systemów recyrkulacji, oczyszczania ścieków, dokładnej filtracji wody wlotowej powierzchniowej lub innych zastosowań, w których wymagany jest filtr o małej powierzchni zabudowy, wysokiej skuteczności i dużej  powierzchni filtracyjnej.
Filtr dyskowy Hydrotech to mechaniczne i samoczyszczące urządzenie, które oferuje dużą powierzchnię filtracyjną na niewielkiej powierzchni zabudowy. Jest idealny do stosowania w oczyszczaniu ścieków komunalnych, filtracji wód powierzchniowych wód chłodzących czy  ponownym wykorzystaniu wody przemysłowej.

 

Jak działa  filtr dyskowy Hydrotech 

Filtr dyskowy Hydrotech wykorzystuje tkaniny filtracyjne zamontowane na dyskach, zapewniając dużą powierzchnię filtracyjną na małej powierzchni. Medium filtracyjne na częściowo zanurzonych dyskach filtruje zawiesiny z wody. Nagromadzone, na tkaninie filtracyjnej wewnątrz dysków, zanieczyszczenia  usuwane są  za pomocą systemu płukania wstecznego. Filtrowana woda/ścieki  przepływa z wewnątrz na zewnątrz dysków i zbierana jest w zbiorniku filtra, skąd jest odprowadzana na zewnątrz urządzenia.  Mikrosita dyskowe Hydrotech są szeroko stosowane na całym świecie, znajdując zastosowania w oczyszczaniu wód opadowych, wstępnej obróbce wody,  do usuwaniu fosforu czy ponownym wykorzystaniu wody i filtracji ścieków.

Opatentowany przez Hydrotech system ruchomych dysz płuczących zapewnia wydajne czyszczenie paneli filtracyjnych, zwiększając tym samym czas ich użytkowania i oszczędzając do 20% zużycie wody do płukania. System ten ułatwia również konserwację dysz, które mogą być wymieniane bez użycia narzędzi.

Filtry działają automatycznie uwzględniając jednocześnie oszczędności wody i energii.
 

Zastosowanie

Projektujemy i zarządzamy innowacyjnymi rozwiązaniami dla szerokiej gamy zastosowań w oczyszczaniu wody i ścieków.

Rozwiązania do wstępnego uzdatniania wody dla wszystkich rodzajów wody zasilającej i dopływającej
Technologie dla bezpiecznych, przyjaznych dla środowiska systemów oczyszczania ścieków i eksploatacji oczyszczalni ścieków.
Kompleksowe rozwiązania w zakresie zarządzania zasobami wodnymi w celu odzysku i recyklingu ścieków i wody procesowej.
Energooszczędne technologie oczyszczania ścieków w celu ponownego wykorzystania zasobów i zgodności z wymogami ochrony środowiska.