Filtr bębnowy Hydrotech

Hydrotech Scheibenfilter

Opatentowany mechaniczny samoczyszczący filtr bębnowy do komunalnych i przemysłowych zastosowań odzysku wody.

Przegląd

Filtr bębnowy Hydrotech jest filtrem mechanicznym i samoczyszczącym, zaprojektowanym specjalnie z myślą o wysokiej wydajności w systemach, w których konieczne jest zapobieganie fragmentacji cząstek.
 

WYSOKA EFEKTYWNOŚĆ FILTRACJI

Unikalna modułowa  konstrukcja ułatwia konserwację i dostosowanie filtra do przepustowości i wymagań wydajnościowych,  zapewniając jednocześnie w  łatwy sposób separację zawiesiny, zapobiegając fragmentacji i gwarantując wysoką skuteczność filtracji.
Filtry bębnowe Hydrotech zapewniają wysoką elastyczność wydajności i są dostępne w różnych wykonaniach materiałowych bębna jak i zbiornika - do zastosowania w różnych środowiskach.


OPATENTOWANA I MODUŁOWA KONSTRUKCJA

Filtry bębnowe / Mikrosita Hydrotech to mechaniczne, samoczyszczące filtry.
Woda / ścieki zanieczyszczone ciałami stałymi przepływają przez filtr grawitacyjnie. Zawiesina jest zatrzymywana na wewnętrznej stronie filtra, a przefiltrowana  woda / ścieki  są używane do płukania wstecznego systemu. Systemy filtrów bębnowych Hydrotech zostały zaprojektowane z myślą o osiągnięciu wysokiej wydajności filtracji. Praca w bezciśnieniowych warunkach wraz z minimalną ilością ruchomych części zapewnia długą żywotność systemu i niskie koszty konserwacji.

Unikalna konstrukcja paneli filtracyjnych Hydrotech znacznie upraszcza zarówno ich wymianę, jak i szybką zmianę wielkości oczek filtracyjnych.

Bęben zbudowany jest z sekcji, z których każda posiada do 6 paneli filtracyjnych w zależności od średnicy. Powierzchnia filtracyjna: od 0,35 m2 dla HDF501 do 22,5 m2 dla HDF2010 obejmują zakres od 2 l/s do < 1000 l/s (< 3600 m3/h). W sumie mamy 23 różne wielkości filtrów bębnowych.

Ta modułowa konstrukcja ułatwia konserwację i dostosowanie filtra do rzeczywistych potrzeb w zakresie wydajności przepływu i wydajności filtracji.

Zastosowanie

Rozwiązania do wstępnego uzdatniania wody dla wszystkich rodzajów wody zasilającej i dopływającej
Technologie dla bezpiecznych, przyjaznych dla środowiska systemów oczyszczania ścieków i eksploatacji oczyszczalni ścieków.
Kompleksowe rozwiązania w zakresie zarządzania zasobami wodnymi w celu odzysku i recyklingu ścieków i wody procesowej.
Energooszczędne technologie oczyszczania ścieków w celu ponownego wykorzystania zasobów i zgodności z wymogami ochrony środowiska.

Zasoby & Asortyment produktu