Cztery oczyszczalnie ścieków pochodzących z instalacji mokrego odsiarczania spalin (IMOS)

Veolia Water Technologies zrealizowała oczyszczalnie ścieków pochodzących z instalacji mokrego odsiarczania spalin (IMOS) dla czterech elektrociepłowni należących do jednej z największych grup energetycznych w Polsce, zlokalizowanych w południowej, południowo-zachodniej i północnej części kraju.
    
Technologia oczyszczania ścieków opiera się na tradycyjnym strącaniu chemicznym mającym na celu redukcję metali ciężkich w procesie koagulacji, flokulacji i dwustopniowej sedymentacji. Osad ze ścieków jest odwadniany w wirówce dekantacyjnej i komorowej prasie filtracyjnej.
Przepustowość oczyszczalni wynosi od 11 m3/h do 35 m3/h, w zależności od lokalizacji oczyszczalni

Zakres prac wykonanych przez Veolia Water Technologies sp. z o.o. obejmował projekt oczyszczalni ścieków, realizację i uruchomienie instalacji.
 

Korzyści:

 

  • Dostosowanie elektrociepłowni do wymogów ochrony środowiska w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
  • Osiągnięcie najwyższych parametrów procesowych