Zakład Uzdatniania Wody w Bochni

Uzdatnianie wody z zastosowaniem technologii Aciflo - systemu koagulacji objętościowej wspomaganej mikropiaskiem.

Rozbudowa i modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody w Bochni została zrealizowana w ramach projektu Funduszu Spójności „Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja Bochni".

Inwestycja obejmowała rozbudowę oraz modernizację Zakładu Uzdatniania Wody w Bochni do wydajności maksymalnej 17 280 m3/d w układzie dwóch niezależnych i wspólnie pracujących linii technologicznych uzdatniania wody, układów chemicznych, oczyszczania wód procesowych i zagęszczania osadów z uzdatniania wody oraz systemu monitoringu i automatyki pracy ujęcia wody surowej. 

Wydajność każdej linii uzdatniania wody wynosi 100 l/s tj. 360 m3/h.

 

Etapy uzdatniania wody:

 • Ozonowanie wstępne,
 • Koagulacja i sedymentacja – stacja ACTIFLO,
 • Filtracja na filtrach piaskowych otwartych z warstwą hydroantracytu i drenażami szczelinowymi o niskiej wysokości,
 • Ozonowanie końcowe,
 • Filtracja/adsorpcja na filtrach węglowych,
 • Dezynfekcja dwutlenkiem chloru. 
   

Modyfikacja istniejącego układu technologicznego uzdatniania wody polegała na:

 • Włączeniu w układ:
  - Filtracji węglowej
  - Filtracji na złożu piaskowym otwartym,
  - Ozonowania wstępnego,
  - Ozonowania końcowego,
  - Większego zbiornika wody czystej,
 • Poprawie działania koagulacji i sedymentacji – zastosowano proces ACTIFLO,
 • Zmianie sposobu chlorowania na dwutlenek chloru,
 • Budowie nowego układu pompowania wody uzdatnionej,
 • Dostawie układu magazynowania i dozowania preparatów chemicznych. 

Dzięki rozbudowie i modernizacji Zakładu Uzdatniania Wody oraz zastosowaniu nowoczesnych urządzeń i technologii uzyskano znaczną poprawę jakości dostarczanej wody pitnej oraz poprawę niezawodności pracy ZUW.