Stacja zmiękczania i demineralizacji wody dla elektrociepłowni FORTUM w Bytomiu

Oczyszczanie wody do zasilania kotła oraz na potrzeby uzupełniania sieci ciepłowniczej

Veolia Water Technologies dostarczyła stację zmiękczania wody oraz stację demineralizacji wody dla Elektrociepłowni Miechowice w Bytomiu, należącej do firmy Fortum.

Stacja Zmiękczania i Demineralizacji wody jest zasilana wodą wodociągową i dostarcza wodę oczyszczoną do kotła oraz sieci ciepłowniczej. 

Proces technologiczny obejmuje:

 • Nowy układ zmiękczania wody metodą wymiany jonowej o wydajności 40 m3/h, regenerowaną w sposób ciągły od jakości wody na wyjściu. Zmiękczona woda jest wykorzystywana na potrzeby uzupełnienia sieci ciepłowniczej.
  Wymagany gwarantowany poziom twardości wody po stacji wynosi poniżej 0,03 dH.
 • Nową stację demineralizacji wody w technologii odwróconej osmozy (RO) i ciągłej elektrodejonizacji (CEDI) o łącznej wydajności 15 m3/h, w układzie:
  -  1 x 10 m3/h
  - 1 x 5 m3/h.
  Parametry gwarantowane:
  - przewodność < 1 µS/cm
  - SiO2 < 20 ppb.

Realizacja zadania obejmowała: dokumentację techniczną, dostawę i montaż urządzeń wraz centralnym systemem sterowania, nadzór nad realizacją, rozruch instalacji oraz szkolenie personelu.