Stacja uzdatniania i generacji wody zdemineralizowanej dla Fresenius Kabi Polska w Kutnie

Produkcja wody do iniekcji

Głównym celem inwestycji było zaprojektowanie i budowa nowej stacji uzdatniania wody na potrzeby urządzeń do generacji wody do iniekcji. Instalacja została zrealizowana dla zakładu Fresenius Kabi w Kutnie. 
    
Na stacji o maksymalnej wydajności 40 m3/h wykorzystano technologię membranową (RO) oraz elektrodejonizację (CEDI). Wybudowana stacja została wyposażona w dwie linie o tej samej przepustowości hydraulicznej (2 x 20 m3/h). 

Zakres prac Veolia Water Technologies obejmował:

 

  • dostawa instalacji filtracji wraz z oprzyrządowaniem,
  • dostawa instalacji dozowania roztworu NaOH dla potrzeb instalacji RO/CEDI,
  • dostawa zbiorników retencyjnych wraz z oprzyrządowaniem,
  • dostawa pomp zasilających układ RO/CEDI, 
  • dostawa urządzeń odwróconej osmozy (RO) oraz ciągłej elektrodejonizacji (CEDI),
  • dostawa i montaż systemu AKPiA,
  • wykonanie dokumentacji powykonawczej,
  • rozruch instalacji i szkolenie obsługi.