Modernizacja Oczyszczalni Ścieków "Czajka", Warszawa

Największy w Polsce projekt w branży wodno-ściekowej

Celem rozbudowy i modernizacji mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych "Czajka" było zwiększenie przepustowości do 435 300 m3/d. Oczyszczalnia działa na zasadzie osadu czynnego z użyciem azotu (procesy nitryfikacji i denitryfikacji - technologia BIODENIPHO®).
 

Informacje o kontrakcie

 • Nazwa kontraktu: "Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków "Czajka" (część ściekowa i przygotowanie osadów do utylizacji)"
 • Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
 • Wykonawca: Veolia Water Systems sp. z o.o. w konsorcjum z Warbud S.A. (Lider), OTV International (Francja), Kruger A/S (Dania), WTE Wassertechnik GmbH
 • Termin realizacji: 01.2008 - 12.2012
 • Roboty realizowane zgodnie z "Warunkami Kontraktowymi dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla Urządzeń Elektrycznych i Mechanicznych oraz Robót Inżynieryjnych i Budowlanych Projektowanych przez Wykonawcę", FIDIC 

Główne cele inwestycji

 • Dostosowanie do obowiązujących przepisów w zakresie oczyszczania ścieków
 • Zwiększenie przepustowości z obecnych 240 000 m3/d do 435 000 m3/d (2 100 000 RLM)
 • Oczyszczanie ścieków pochodzących z centralnej i północnej części lewobrzeżnej Warszawy
 • Przyjęcie maksymalnego przepływu z wodami deszczowymi
   

Rozwiązanie technologiczne

Etapy oczyszczania:

 • Oczyszczanie mechaniczne
 • Osad czynny - proces Biodenipho® oraz system sterowania STAR®, będące własnością Veolia Water Technologies
 • 2 jednostki dozodoryzacji na drodze chemicznej - proces Aquilair® będący własnością Veolia Water Technologies
 • Przeróbka osadów - fermentacja i odwadnianie przed odprowadzeniem do spalania
 • Kogeneracja - wykorzystanie biogazu powstałego w procesie fermentacji do produkcji energii elektrycznej oraz zasilania pieców w procesie spalania.

Dzięki modernizacji i rozbudowie Oczyszczalni Ścieków "Czajka" uzyskano zakładany efekt ekologiczny, instalacja jest w pełni bezpieczna dla ludzi i środowiska, a jakość oczyszczonych ścieków pozwala na ich zrzut do rzeki Wisły.
Odwodnione osady pochodzące z oczyszczalni ścieków są kierowanie na Stację Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych, gdzie są poddawane procesowi suszenia a następnie spalania.
 

W związku z informacjami pojawiającymi się w mediach, dotyczącymi awarii kolektorów odprowadzających ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do Oczyszczalni Ścieków "Czajka" w Warszawie informujemy, że Veolia Water Technologies Sp. z o.o. nie brała udziału w realizacji kontraktu o wspomnianym zakresie.