AnoxKaldnes™ MBBR

Oczyszczanie ścieków

Kształtka aktywnego biologicznie biofilmu zapewniająca optymalne warunki wzrostu bakterii do wykorzystania w zakresie aplikacji ścieków przemysłowych i komunalnych w celu modernizacji istniejących systemów i rozbudowy o kolejne stopnie oczyszczania.

Przegląd

Systemy AnoxKaldnes™ MBBR  (technologia złoża ruchomego) wykorzystują nośniki aktywnego biofilmu o optymalnych warunkach hodowli bakterii do oczyszczania ścieków. AnoxKaldnes™ MBBR to kompaktowe, proste w obsłudze i bardzo wydajne rozwiązanie do usuwania biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZT), amoniaku i azotu. Oferuje ono wiele korzyści, takich jak elastyczna konstrukcja reaktora, łatwość obsługi i sterowania oraz niskie obciążenie separacji osadów.

AnoxKaldnes™ MBBR to idealnie rozwiązania do:

 • nowych instalacji, zwłaszcza wymagających niewielkich rozwiązań i łatwej obsługi;
 • usuwania biochemicznego zapotrzebowania tlenu / chemicznego zapotrzebowania tlenu i azotu;
 • stosowania jako system obsługujący wysokie obciążenia przed oczyszczaniem biologicznym;
 • zwiększania liczby bakterii nitryfikacyjnych w istniejących systemach osadu czynnego;
 • wdrażania oczyszczania końcowego w istniejących instalacji w celu poprawy wyników oczyszczania

Zastosowanie

Projektujemy i wdrażamy innowacyjne rozwiązania dla szerokiej gamy zastosowań w oczyszczaniu wody i ścieków.

Technologie dla bezpiecznych, przyjaznych dla środowiska systemów oczyszczania ścieków i eksploatacji oczyszczalni ścieków.
Kompleksowe rozwiązania w zakresie zarządzania zasobami wodnymi w celu odzysku i recyklingu ścieków i wody procesowej.
Energooszczędne technologie oczyszczania ścieków w celu ponownego wykorzystania zasobów i zgodności z wymogami ochrony środowiska.

Serwis

W ramach pakietu dostaw AnoxKaldnes MBBR oferujemy pomoc we wprowadzeniu do eksploatacji i rozruchu instalacji po zakończeniu montażu.

Nasz doświadczony personel zapewnia wskazówki i pomoc przy montażu rur napowietrzających w celu zapewnienia optymalnej fluidyzacji złoża ruchomego nośników i dystrybucji tlenu. Reaktor MBBR jest zwykle wyposażony w czujniki tlenu, temperatury, poziomu i pH. Podczas wprowadzania do eksploatacji przyrządy te są kalibrowane i uruchamiane.

 

Rozruch i szkolenia

Po próbie hydraulicznej instalacji następuje faza rozruchu.

Specjaliści Veolia zapewniają przeprowadzenie szkoleń a także przekazanie szczegółowych informacji na temat samej instalacji, mechanizmu rozruchu, standardowej obsługi oraz podstawowej diagnostyki i rozwiązywania problemów. Podczas szkolenia dostarczany jest również podręcznik obsługi.

Pomoc szkoleniowa może być zapewniona również w zakresie istniejących instalacji z nowymi operatorami lub jako etap procesu optymalizacji.

 

Podstawowa diagnostyka i rozwiązywanie problemów

Po uruchomieniu instalacji, Veolia może w razie potrzeby wykonać procedurę podstawowej diagnostyki i rozwiązywania problemów. Eksperci z Veolia/AnoxKaldnes odwiedzają instalację, przeglądają dane eksploatacyjne, omawiają je z operatorami, analizują i sprawdzają je w razie potrzeby.

Następnie sporządzają raport zawierający zalecenia optymalizacyjne mające na celu ulepszenie funkcjonowania zakładu.

 

Korzyści

 • Nowatorska i dogłębna znajomość teoretycznych i praktycznych aspektów projektów.
 • Specjalistyczna wiedza w zakresie sprzętu, eksploatacji i konserwacji biologicznych oczyszczalni ścieków.
 • Zasoby globalnej spółki oraz elastyczność lokalnego partnera.

 

ANOXSERVICES

Specjalistyczna wiedza w zakresie procesów oczyszczania mikrobiologicznego

AnoxKaldnes zapewnia kompleksowy zestaw narzędzi i usług służących do opracowywania i optymalizacji procesów oczyszczania biologicznego, a także rozwiązywania występujących w nich problemów. Podstawą tego jest dogłębna znajomość procesów mikrobiologicznej dekompozycji, badania i analizy o zapewnionej wysokiej jakości, a także wieloletnie doświadczenie w dziedzinie biologicznego oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych oraz procesów związanych z produkcją biogazu.

 

Ciągłe symulacje wzorcowe, badania pilotowe

Symulacje wzorcowe AnoxKaldnes pozwalają opracować procesy dostosowane do obsługi złożonych ścieków. Nasze wieloletnie doświadczenie przeprowadzaniu prób wzorcowych (badania pilotowe) daje nam dodatkowe narzędzia podczas wykonywania rozruchów i oceny ich wyników. Mimo że nasze próby są wykonywane rutynowo, każda jest unikalna, a jej wyniki odpowiadają na różne pytania. Celem każdej z nich jest więc spełnienie potrzeb danego klienta.

 

Symulacja procesu uzdatniania biologicznego

Ogólną zdolność ścieków do rozkładu można z łatwością ocenić w ramach badania próbki, ale prawdziwa wydajność pełnej instalacji może być oceniana tylko w ramach testu w trakcie ciągłego przepływu, w ramach której można symulować prawie wszystkie parametry operacyjne. Symulacja wzorcowa jest szybkim i łatwym sposobem na uzyskanie informacji o rzeczywistej biodegradacji ścieków. Wybrane mikroorganizmy są takie same, niezależnie od tego, czy są hodowane na pożywkach w pojemniku o objętości jednego czy tysięcy metrów sześciennych.

W naszym laboratorium wykorzystujemy fachową wiedzę i wszystkie urządzenia gotowe do wykonania próby wzorcowej w ciągu kilku dni po otrzymaniu ścieków. Objętość reaktorów kształtuje się od 250 ml do 5 l, w zależności od charakterystyki ścieków. Temperatura, wartość pH i stężenie tlenu są kontrolowane w dopuszczalnych zakresach dla danego badania. Bieżące raporty postępu badań są dostarczane na żądanie, a wyniki badań przedstawiane są w raporcie końcowym.

Badania wzorcowe AnoxKaldnes można wykorzystać do:

 • oceny długookresowej biodegradacji;
 • weryfikacji projektu;
 • optymalizacji procesu;
 • podstawowej diagnostyki i rozwiązywania problemów.

   

Próby wzorcowe w oparciu o technologię MBBR

MBBR jest korzystnym procesem biologicznym w przypadku ścieków zawierających związki organiczne, które są toksyczne lub trudno ulegają degradacji. W błonie biologicznej (biofilmie) możliwe jest wyhodowanie specyficznej mikroflory przystosowanej do wzrostu w obecności poszczególnych związków.

W kilku przypadkach ciągłe badania wzorcowe (pilotowe) AnoxKaldnes wykazały, że pozornie niedegradowalne związki organiczne mogą być skutecznie usuwane w procesie MBBR z przystosowanym/zaadaptowanym biofilmem. Związki toksyczne, które okazały się biologicznie degradowalne w procesach MBBR, to przykładowo cyjanek, formaldehyd i chlorofenole. 

Określane charakterystyki:

 • biodegradowalność ścieków;
 • obciążenie organiczne;
 • czas retencji;
 • charakterystyka osadu;
 • usuwanie substancji biogennych;
 • dawkowanie substancji biogennych;
 • wpływ zakłóceń procesu.
   

Na przestrzeni lat zdobyliśmy bogate doświadczenie w badaniu różnych rodzajów ścieków przemysłowych, np. z następujących branż:

 • celulozowo-papiernicza;
 • chemiczna;
 • rafinerie i petrochemie;
 • farmaceutyczna;
 • artykuły spożywcze i napoje;
 • odcieki ze składowisk;
 • odladzanie statków powietrznych;
 • górnictwo;
 • energetyka.


Symulacja wzorcowa innych procesów oczyszczania biologicznego

Inne rodzaje procesów biologicznych, np. procesy związane z osadem czynnym, mogą być również symulowane, w połączeniu z procesem MBBR lub jako procesy samodzielne.
 

Symulacja wzorcowa (badania pilotowe) procesów biogazowych

Veolia AnoxKaldnes posiada wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu ciągłych prób procesów biogazowych (osad lub współfermentacja), które mogą być wykorzystane na przykład do optymalizacji oraz do badania uzysku biogazu i jakości produktu pofermentacyjnego. Próby są dostosowane do indywidualnych potrzeb, aby symulować pełną skalę wymaganych reakcji.
 

Akredytowane laboratoria / GLP

Laboratorium Veolia AnoxKaldnes oferuje badania zgodne z GLP i akredytowane. Oznacza to, że wszystkie analizy można przeprowadzić zgodnie z wytycznymi OECD dotyczącymi dobrych praktyk laboratoryjnych. Ponadto laboratorium jest zgodne z europejskim ustawodawstwem chemicznym REACH i przepisami Europejskiej Agencji Leków (EMA).

W akredytowanym laboratorium Veolia AnoxKaldnes dysponujemy doświadczeniem i narzędziami umożliwiającymi przeprowadzenie pełnych:

 • badań inhibitorów procesu biologicznego;
 • badań biodegradacji;
 • analiz wody.

Asortyment produktu