ANITA™ Mox

Rozwiązanie MBBR dla odpadów o wysokiej zawartości amoniaku

Proces ANITA™ Mox jest specjalnie opracowany do obróbki strumieni o dużym obciążeniu amoniakiem.

Przegląd

Procesy ANITATM Mox - MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) i Hybas (Integrated Fixed Film Activated Sludge) są jednostopniowymi technologiami usuwania amoniaku i 75-85% azotu całkowitego. Procesy te osiągają redukcję amoniaku i azotu  bez dodawania zewnętrznego źródła węgla i przy znacznie niższym  zużyciu energii w porównaniu do konwencjonalnej nitryfikacji-denitryfikacji.

 

Główne założenia

Proces ANITA™ Mox odbywa się w 2 etapach: nitryfikacji tlenowej i beztlenowym utleniania amoniaku przeprowadzanego przez bakterie anammox. 

Powyższe, dwa etapy zachodzą w jednoetapowym procesie tworzenia biofilmu w różnych warstwach biofilmu: zewnętrznej warstwie biofilmu - nitrytowanie (tlenowe), w warstwie wewnętrznej - anammox (beztlenowe). 

Można to osiągnąć w ramach jednego reaktora MBBR. W reaktorze utrzymywane są określone warunki (pH, temperatura, poziom tlenu), aby umożliwić bakteriom specyficznym dla procesu wzrost w postaci biofilmu na kształce AnoxKaldnes. Wszystkie zalety sprawdzonej technologii MBBR mają zastosowanie w przypadku ANITA™ Mox, w tym zatrzymywanie krytycznej biomasy, stabilny i solidny proces oraz niewielkie rozmiary.

 

Zalety  IFAS 

Technologia IFAS (Integrated Fixed Film Activated Sludge) wykorzystująca kształtki zawieszone jest sprawdzonym zastosowaniem procesu MBBR od ponad 20 lat. Zastosowanie tej samej koncepcji względem ANITA™ Mox wykazało pewne istotne korzyści.

Jak w przypadku każdego systemu IFAS, stały przyrost osadu czynnego utrzymywany jest przy pomocy osadnika. W systemie IFAS ANITA™ Mox etap nitryfikacji, czyli zamiana amoniaku na azotyny, odbywa się w tym osadzie zawieszonym. Produkcja azotynów okazała się być etapem ograniczającym współczynniki konwersji anammox i poprzez przeniesienie tego etapu do fazy zawieszonej zwiększa produkcję azotynów, zapewniając w ten sposób ogólny wzrost współczynnika konwersji anammox i związanych z nim szybkości usuwania.
 

Korzyści to między innymi:

 • Okazało się, że wolumetryczne szybkości usuwania azotu są 2-2,5 razy wyższe, co dodatkowo zmniejsza ślad.
 • Wymagane stężenie tlenu w procesie IFAS ANITA ™ Mox jest niższe niż w samym ANITA ™ Mox, co skutkuje oszczędnością energii
 • Wykazano, że IFAS ANITA ™ Mox lepiej radzi sobie z z obecnością wyższych stężeń ChZT na dopływie
 • Można dążyć do niższego stężenia amoniaku w ściekach

 

Oczyszczanie wody z odrzutu

Wysokie stężenie amoniaku i niskie ChZT to typowe cechy wody odpadowej pochodzącej z odwirowywania przefermentowanego osadu. Zazwyczaj kierowane z powrotem do głównego strumienia ścieków - oczyszczanie tego ładunku amoniaku poprzez konwencjonalną nitryfikację/ denitryfikację może być dość kosztowne.

Zastosowanie procesu ANITA™ Mox dla wody odpadowej może radykalnie zmniejszyć obciążenie azotem istniejącej biologicznej linii oczyszczania. Jest to również sposób na usunięcie części azotu przy niskich kosztach energii i chemikaliów. Dlatego ANITA™ Mox jest rozwiązaniem pozwalającym na modernizację przeciążonej istniejącej oczyszczalni ścieków przy niskich kosztach.

 

Kluczowy element: kształtki z tworzywa sztucznego

Kluczowym elementem technologii MBBR są nośniki/kształtki  AnoxKaldnes, które zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić dużą chronioną powierzchnię dla biofilmu i optymalne warunki dla aktywności biologicznej.

Trzy różne rodzaje kształtek  do stosowania w procesie ANITA™ Mox:

 • K3, o powierzchni 500 m2/m3
 • K5, o powierzchni 800 m2/m3
 • BiofilmChip™ M, o powierzchni 1 200 m2/m3

Powyższe kształtki o różnych kształtach i powierzchniach zapewniają elastyczność w doborze odpowiedniego typu w zależności od jakości i parametrów ścieków
 


Koncepcja Biofarm

do szybkiego uruchamiania nowych obiektów  ANITA™ Mox

Oczyszczalnie wykorzystujące  ANITA™ Mox mogą być wykorzystane jako Biofarmy, skąd można pobrać zaszczepione kształtki do  zasilenia nowych obiektów  ANITA™ Mox na całym świecie. Niewielki procent zaszczepionych kształtek  radykalnie skraca fazę rozruchu z 9-19 miesięcy do 2-5 miesięcy.

Biofarma w oczyszczalni ścieków Sjölunda w Malmö w Szwecji została zbudowana w taki sposób, który umożliwia dalszą rozbudowę procesu ANITA™ Mox. Biofarma ta jest  zaprojektowana tak, aby umożliwić i ułatwić testowanie różnych rodzajów mediów, napowietrzania i mieszadeł. Elastyczna konstrukcja zapewnia unikalny system umożliwiający badanie różnych trybów pracy, dalszą optymalizację, jak również wszelkie nowe rozwiązania.

 • Systemy średniego lub drobnego napowietrzania pęcherzykowego
 • Trzy różne rodzaje armatury
 • Kształtki AnoxKaldnes BiofilmChip™ M, K3 lub K5

Oprócz tego, że instalacja ta jest pierwszą biofarmą, proces ANITA™ Mox został zaprojektowany do  oczyszczenia do 200 kg NH4-N/d przy usuwaniu 85% azotu całkowitego i 95% amoniaku.

Instalację uruchomiono wraz z dwoma pierwszymi reaktorami w sierpniu 2010 r., a pełną zdolność usuwania azotu osiągnęła w styczniu 2011 r.

 

Korzyści

w porównaniu z konwencjonalnym usuwaniem amoniaku

 • Nie jest wymagane dodatkowe  źródło węgla
 • Proces kompaktowy
 • Oszczędność tlenu do 60%
 • Zmniejszona produkcja osadów ściekowych
 • Solidny i stabilny proces
 • Niższa emisja CO2

Asortyment produktu