Cel: Zero Water Discharge

 

Technologie Zero Liquid Discharge (ZLD – zerowego zrzutu cieczy) mają na celu ponowne wykorzystanie w systemie wody odzyskanej z oczyszczonych ścieków. Technologie tego typu mają przed sobą obiecującą przyszłość, szczególnie w regionach na świecie, gdzie ponowne wykorzystanie wody jest koniecznością.

 

Cyrkulacja wody w obiegu zamkniętym -  zasada technologii Zero Liquid Discharge (ZLD).

Prosta zasada, ale złożona technologia. Woda pozostaje w zamkniętym obiegu w fabryce, gdzie stopniowo pozbywa się wszystkich swoich zanieczyszczeń i uzyskuje wystarczająco wysoką jakość, aby można ją było ponownie wykorzystać w procesie przemysłowym. Aby to osiągnąć, konieczne są cztery etapy oczyszczania: fizykochemiczne/ wstępne, oczyszczanie biologiczne, filtracja i wreszcie odparowanie. Ponadto niektóre substancje mogą być odzyskiwane ze ścieków i ponownie wykorzystywane.

"Technologia ZLD ma zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, w tym w przemyśle petrochemicznym, motoryzacyjnym, spożywczym, farmaceutycznym i innych" - mówi Dionisio Visintin, Distributors Network Director w dziale rozwiązań Veolia Water Technologies Italia. "Na początku technologia ta była ukierunkowana na duże kompleksy produkcyjne i przemysłowe, ale teraz już tak nie jest".

 

Po co więc wykorzystywać te wyrafinowane technologie, skoro prostsze byłoby oczyszczanie i odprowadzanie wody przy użyciu tradycyjnych technologii oczyszczania ścieków?

"Technologia ZLD ma kluczowe znaczenie, gdy otaczające środowisko jest wrażliwe i nie jest w stanie wytrzymać nawet zrzutu oczyszczonych ścieków" - wyjaśnia Visintin. "ZLD oferuje również inną ważną zaletę: ponieważ nie są odprowadzane żadne ścieki, nie trzeba brać pod uwagę przepisów dotyczących ochrony wód. Wreszcie, co nie mniej ważne, czasami pozwala to na uniknięcie oczyszczania końcowego."

Inny scenariusz, w którym ZLD jest koniecznością: w regionach, gdzie woda jest rzadkością, jej ponowne wykorzystanie może być wymagane przez prawo. Tak jest na przykład w Kalifornii, która  cierpi z powodu suszy i gdzie wszystkie zakłady są zobowiązane do "zamknięcia pętli" i ponownego wykorzystania wody.

Mając na uwadze zrównoważony rozwój, wzrost rygorystycznych przepisów, dbałość na środowisko i długoterminowe problemy z zaopatrzeniem w wodę, większość branż dąży obecnie do zmniejszenia swojego wpływu na środowisko, a zwłaszcza zużycia wody.

 

Źródło: veoliawatertechnologies.com