Biosep pack - hero banner

Nowy Biosep™ Pack 3

Bioreaktor membranowy (MBR)

Biosep™  Pack 3 - nowa modularna jednostka filtracyjna.

Sprawdzone rozwiązanie technologiczne

Przez ostatnie 10 lat cechą wyróżniającą rozwiązania Biosep™ jest innowacyjne połączenie biologicznego oczyszczania z wykorzystaniem osadu czynnego i filtracji fizycznej przy użyciu separacji membranowej.
Nasza wyjątkowa znajomość rynku doprowadziła do powstania pakietu Biosep™ Pack, czyli wysokowydajnego, standardowego narzędzia do obsługi ścieków komunalnych i przemysłowych.

biosep pack 3

 

Zanurzeniowe membrany w zestawie Biosep™ Pack zapewniają najwyższą jakość oczyszczonych ścieków, które można wykorzystać ponownie, przy jednoczesnym przestrzeganiu coraz bardziej rygorystycznych środków ochrony środowiska. Zgodnie z stale rosnącym zapotrzebowaniem, po oczyszczaniu woda może być również ponownie wprowadzona do obiegu. Biosep™ Pack to w pełni zoptymalizowany pakiet obejmujący:
 

Standardowy zbiornik membranowy, wielokomorowy

 • Membrany filtracyjne, które są napowietrzane i utrzymywane w ciągłym ruchu, oddzielają oczyszczone ścieki od biomasy
 • Wszystkie połączenia rurowe, zawory i oprzyrządowanie umożliwiające zintegrowanie z systemem biologicznym/bioreaktorem.
   

W pełni zautomatyzowany, modułowy system filtracji

 • Modułowy system zabudowany na skidzie można łatwo zintegrować z istniejącymi lub nowymi instalacjami. Obejmuje zarówno systemy filtracji jak i czyszczenia membranowego CIP.
 • Skid może opcjonalnie zostać zastąpiony zabudową w kontenerze zawierającym wszystkie niezbędne elementy: system czyszczenia membranowego (zintegrowany zbiornik mycia i płukania wstecznego), zawory, oprzyrządowanie, pompy, sprężarki, zintegrowaną i standardową automatykę.

 

Szeroki asortyment spełniający wszystkie wymagania

Jednostki filtracyjne Biosep™ Pack można szybko zdefiniować i dostarczyć do lokalizacji na całym świecie. Asortyment rozwiązań Biosep™ Pack jest definiowany zgodnie z kryteriami przepływu i wymiarów.

 • W modelach standardowych nominalne natężenie przepływu wynosi od 4 do 110 m3/h.
 • Na zamówienie dostarczamy także wersje o wyższej przepustowości hydraulicznej i wyższym obciążeniu ładunkiem.
 • Rozwiązania Memrod™ zostały specjalnie zaprojektowane do montażu na statkach.

 

Standaryzowane rozwiązanie

Biosep™ Pack to idealne rozwiązanie do:

 • zabudowy niewielkiej lub średniej oczyszczalni ścieków;
 • modernizacji lub zwiększenia przepustowości istniejącego obiektu oczyszczalni;
 • optymalizacji kosztów eksploatacji;
 • eliminacji złożonych robót budowlanych itd.

Wszystkie komponenty są w pełni standaryzowane i w związku z tym nie wymagają dodatkowych badań inżynieryjnych, które zostały już przeprowadzone na etapie projektowania i prefabrykacji, co sprawia, że Biosep™ Pack jest konkurencyjnym i skutecznym systemem.

Pobierz

PDF
Biosep™ Pack (154.59 KB)