ANITA™

Rozwiązania ANITA™ przyczyniają się do osiągnięcia celu, jakim jest stworzenie neutralnej energetycznie oczyszczalni ścieków, jednocześnie odpowiadając na bardziej rygorystyczne przepisy w zakresie stężenia azotu w oczyszczanych ściekach.

System usuwania azotu Sidestream dla neutralnej energetycznie oczyszczalni ścieków.

Anita™ to szereg  technologii do usuwania azotu w strumieniu. Produkty wchodzące w skład tej gamy to:

  •  Anita™ Mox
  •  Anita™ Shunt

Rozwiązania Anita™ są trwałe, opłacalne ekonomicznie i  dostosowane do wszelkich zaawansowanych wymagań w zakresie oczyszczania osadów. Mogą one również pomóc w osiągnięciu celów energetycznych  oczyszczalni ścieków, a jednocześnie reagować na rygorystyczne przepisy dotyczące np. stężenia azotu w oczyszczonym strumieniu.

Anita™ może być również połączona z następującymi technologiami w celu dostarczenia kompletnego rozwiązania problemu ścieków:

  • Hydroliza termiczna: ThelysTM, ExelysTM
  • Hydroliza termiczna + Digestacja: BiothelysTM, ExelysTM LD
  • Digestion + Lysis + Digestion: ExelysTM DLD
  • Utlenianie hydrotermiczne: AthosTM
  • Proces  typu downstream polishing w celu uzyskania efektu anaerobowego

Procesy Anita™ redukują koszty operacyjne w oczyszczalni ścieków nawet o 60%. Zmniejsza się również ślad węglowy, nawet o 85%.

 

Co to jest usuwanie azotu metodą Sidestream?

W oczyszczalniach ścieków strumień Sidestream powstają w wyniku oddzielania cieczy i ciał stałych, co zazwyczaj wiąże się z procesami odwadniania i zagęszczania. Oddzielona ciecz jest recyrkulowana z powrotem do oczyszczalni jako strumień boczny. Ciecz ta jest bardzo skoncentrowana i mocno obciążona substancjami odżywczymi, w tym azotem i fosforem. Oczyszczanie tego naładowanego amoniakiem strumienia stosując konwencjonalne procesy nitryfikacji-denitryfikacji jest znacznie bardziej  kosztowne.

Proces Anita MOX jest jednostopniową technologią deamonifikacyjną osiągającą ponad 90% skuteczność usuwania amoniaku i 75-85% całkowitego usunięcia azotu. Osiąga się to przy znacznie mniejszym zużyciu energii, a tym samym przy niższych kosztach eksploatacyjnych  niż w przypadku konwencjonalnych procesów nitryfikacji-denitryfikacji.

Projektujemy i zarządzamy innowacyjnymi rozwiązaniami dla szerokiej gamy zastosowań w zakresie oczyszczania wody i ścieków.

Odzysk
Kompleksowe rozwiązania w zakresie zarządzania zasobami wodnymi w celu odzysku i recyklingu ścieków i wody procesowej.

Pobierz

PDF
ANITA™ Mox Broszura (2 MB)

ANITA™ Shunt

ANITA™ Shunt to innowacyjna technologia eliminacji amoniaku w wysoko obciążonych ściekach przy jednoczesnym spełnieniu celów środowiskowych w zakresie redukcji śladu węglowego.
Tlenowe oczyszczanie ścieków

ANITA™ Mox

Proces ANITA™ Mox jest specjalnie opracowany do obróbki strumieni o dużym obciążeniu amoniakiem.
Tlenowe oczyszczanie ścieków