Jak Veolia pomaga jednemu z najstarszych browarów zmniejszyć wpływ na środowisko

W Czechach, Veolia i Heineken podpisały 10-letni kontrakt na świadczenie usług w zakresie zarządzania energią i wodą dla Browaru Królewskiego w Krušovicach.

Veolia i Heineken współpracują od wielu lat, mając na celu zmniejszenie zużycia wody w browarach. Na przykład w jednym z zakładów Heinekena w Meksyku Veolia zainstalowała nowy system uzdatniania wody, aby zminimalizować jej straty. Holenderska grupa osiągnęła również znaczne oszczędności wody w swojej fabryce cydru w Hereford w Wielkiej Brytanii dzięki innowacyjnemu systemowi odzyskiwania dostarczonemu przez Veolia Water Technologies.

W 2019 roku obaj partnerzy poszli o krok dalej, podpisując duży kontrakt na świadczenie nie tylko usług wodno-ściekowych, ale także usług zarządzania energią dla Browaru Królewskiego w Krušovicach, który Heineken nabył w 2007 roku. Wyzwaniem dla Veolii jest modernizacja urządzeń i procesów w jednym z najstarszych browarów w Czechach - bez zakłócania normalnej działalności zakładu.

 

Podejście oparte na ciągłej poprawie efektywności energetycznej

Jednym z głównych kwestii tego dziesięcioletniego kontraktu jest energia. Oprócz dostarczania ciepła, chłodu i sprężonego powietrza Veolia jest odpowiedzialna za obsługę systemu energetycznego browaru i zarządzanie zespołem. Grupa jest zaangażowana w aktywne zarządzanie energią oraz ciągłą poprawę wydajności energetycznej i redukcję kosztów.

Znajduje to odzwierciedlenie w pełnieniu roli specjalisty ds. energii, regularnych ocenach i inwestycjach w nowy sprzęt.

Na przykład w kilku budynkach zakładu Veolia poczyniła oszczędności, wymieniając setki starych żarówek na energooszczędne żarówki LED. Rezultatem jest 66% niższe zużycie energii elektrycznej i oszczędność dla Heinekena ponad 3 mln CZK (około 115 000 EUR) w okresie 10 lat.

 

Najnowocześniejsze procesy uzdatniania wody

Veolia nadzoruje również i modernizuje istniejącą oczyszczalnię ścieków w Krušovicach.

Jej spółka zależna - VWS Memsep dostarczyła kilka najnowocześniejszych technologii, aby zmniejszyć ślad wodny browaru. Zainstalowano systemy odwróconej osmozy i ultrafiltracji (metoda separacji membranowej, która zwiększa ilość wody uzdatnionej i nadającej się do ponownego wykorzystania), co pozwoliło zmniejszyć zużycie wody surowej o ponad 8%. Aby umożliwić planowaną rozbudowę obiektu, zastosowane zostaną inteligentne rozwiązania w zakresie optymalizacji pompowania i uzdatniania w celu zachowania wydajności obecnych cennych zasobów wody podziemnej.

 

Modernizacja urządzeń i procesów zarządzania energią i wodą w browarze Krušovice już zmniejszyła wpływ produkcji piwa na środowisko, a także przyniosła znaczne oszczędności. Jest to zgodne ze strategią zrównoważonego rozwoju firmy Heineken, w szczególności w odniesieniu do oszczędzania zasobów wody pitnej i redukcji emisji CO2.

 

Źródło: LivingCircular Powered by Veolia