Minimalizowanie ryzyka mikrobiologicznego w produkcji napojów

Woda dla przemysłu spożywczego

Podczas produkcji żywności lub napojów ważne jest dołożenie wszelkich starań, aby zminimalizować ryzyko mikrobiologiczne oraz uczynić produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi tak bezpiecznymi, jak to tylko możliwe. Każde skażenie mikrobiologiczne jest traktowane bardzo poważnie i może spowodować kosztowne wycofanie produktu w odpowiedzi na obawy o zdrowie ludzkie.

Oprócz poważnych zagrożeń zdrowotnych spowodowanych przez niektóre gatunki bakterii, zanieczyszczenie mniej szkodliwymi bakteriami może przyczynić się do psucia się napojów oraz zmiany ich jakości i smaku. Producenci muszą zatem rozważyć możliwość skażenia, które może pochodzić z różnych źródeł – z powietrza, wody, surowców i instalacji procesowych. 

 

Woda w przemyśle napojów

Źródło wody pitnej użytej do produkcji może mieć wpływ na smak, wygląd i ogólną jakość produktu końcowego. Twarda woda zawiera istotnie wysokie stężenia soli wapniowych i magnezowych, które są szczególnie szkodliwe dla produkcji napojów bezalkoholowych, ponieważ mogą powodować zmiany pH i wpływać na stabilność mikrobiologiczną i smak. Dlatego do napojów bezalkoholowych zaleca się stosowanie miękkiej wody. Istnieją techniki, które mogą usuwać twardość wody, a tym samym działanie związków wapniowych i magnezowych. Do najczęściej stosowanych w przemyśle spożywczym należą  techniki takie jak odwrócona osmoza (RO), która często jest pierwszym krokiem do szczegółowego programu uzdatniania wody do produkcji napojów bezalkoholowych.

Kolejnym ważnym etapem procesu uzdatniania wody jest usuwanie pozostałości wolnego chloru, które uzyskuje się na przykład przez zastosowanie filtra z węglem aktywowanym. Istotne jest, aby podczas uzdatniania wody usuwać wolny chlor, ponieważ jego obecność może powodować defekty smakowe wody. Jednak po jego usunięciu, na złożu węgla aktywowanego, należy uwzględnić dodatkowe czynniki związane z zanieczyszczeniem mikrobiologicznym, ponieważ wolny chlor jest stosowany jako środek dezynfekujący.
Woda do produkcji napojów poddawana jest również różnym etapom filtracji, aby usunąć wszelkie cząstki stałe i zanieczyszczenia resztkowe.

Co ważne, sprzęt używany do prowadzenia procesu uzdatniania wody także odgrywa rolę w minimalizowaniu ryzyka mikrobiologicznego.

Producenci powinni rozważyć wprowadzenie higienicznie zaprojektowanych systemów uzdatniania wody w swoich zakładach produkcyjnych.
Dzięki higienicznej konstrukcji systemy takie można łatwo czyścić, konserwować i monitorować, aby zapewnić wysoką jakość wody w całym procesie produkcyjnym. Również dzięki higienicznej konstrukcji różne komponenty systemu (np. filtry żwirowe i filtry z węglem aktywowanym, systemy RO i ultrafiltracji) są zoptymalizowane procesowo, co zapobiega przedostawaniu się zewnętrznych zanieczyszczeń do wnętrza systemu oraz zapewnia niezawodne czyszczenie i dezynfekcję, jednocześnie umożliwiając ciągłe monitorowanie działania.

Higieniczne zasady projektowania obejmują zakres od czyszczenia / sterylizacji /sanityzacji na miejscu (CIP / SIP) do zoptymalizowanego przepływu wody, co pozwala uniknąć stagnacji wody i martwych obszarów, czyli tych miejsc w rurociągach, które mają niski nieturbulentny przepływ i są trudne do czyszczenia.

Wszystkie powyższe czynniki zapewniają maksymalną dostępność systemów wodnych ze względu na dłuższe przerwy między czyszczeniami, a także ekonomiczną eksploatację, przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższej jakości i bezpieczeństwa produktu, co także przekłada się na niskie zużycie wody. Dzięki wprowadzeniu takich higienicznie zaprojektowanych systemów uzdatniania wody producenci mogą w przyszłości chronić swoje zakłady przed nadchodzącymi zmianami legislacyjnymi.

Ponadto w przemyśle napojów stosuje się środki dezynfekujące, aby zminimalizować zanieczyszczenie przez mikroorganizmy. Korzystanie z higienicznie zaprojektowanych systemów wodnych pomaga zminimalizować użycie środków dezynfekujących, a także zapewnia dodatkową ochronę przed skażeniem mikrobiologicznym. Inną ważną kwestią przy stosowaniu środków dezynfekcyjnych jest obecność produktów ubocznych dezynfekcji. Niektóre z nich są klasyfikowane jako chemikalia zaburzające gospodarkę hormonalną (EDC), które mogą zakłócać układ hormonalny,  powodować nowotwory lub nieprawidłowy rozwój.

Rozwiązaniem, które spełnia wszystkie powyżej wskazane właściwości są systemy Berkefeld PurBev®, dostarczane przez Veolia Water Technologies. Berkefeld PurBev®  to seria higienicznych rozwiązań do uzdatniania wody dla przemysłu spożywczego i napojów, która zapobiega problemom związanym z dezynfekcją, a jednocześnie minimalizuje ryzyko drobnoustrojów.

System odwróconej osmozy - Berkefeld PurBev® RO

 

Technologie Berkefeld PurBev® obejmują odwróconą osmozę, filtrację, ultrafiltrację, zmiękczanie i dejonizację.

Stosowanie systemów PurBev wiąże się z szeregiem korzyści takich jak:

  • Optymalna jakość i bezpieczeństwo produktu poprzez minimalizację ryzyka mikrobiologicznego,
  • Maksymalna dostępność systemu dzięki dłuższym interwałom między czyszczeniem i cyklom konserwacji,
  • Ekonomiczna praca oparta na wysokiej wydajności systemu i zmniejszeniu zapotrzebowania na środki czyszczące,
  • Niskie koszty utrzymania i serwisowania,
  • Niskie zużycie wody,
  • Niższe koszty operacyjne (OPEX) dzięki oszczędnościom w zużyciu środków chemicznych, wody i energii elektrycznej
  • Zrównoważony rozwój: dłuższa żywotność i niższe koszty cyklu życia systemu generacji wody (niski całkowity koszt posiadania).

Z rozwiązań Berkefeld PurBev® korzystają czołowi producenci napojów bezalkoholowych i alkoholowych na świecie a także w Polsce.

Instalacja Berkefeld PurBev® pracująca w zakładzie produkującym wodę mineralną w Polsce