Deamonifikacja ANITA Mox™

- wyższość zastosowania kształtek w reaktorze MBBR

Postępujące zmiany klimatyczne, emisja dwutlenku węgla oraz widmo potencjalnego niedoboru paliw kopalnych przyczynia się do stopniowej zmiany wymagań dotyczących projektowania i eksploatacji instalacji oczyszczania ścieków. Nowa generacja oczyszczalni ścieków to obiekty energetycznie neutralne lub wytwarzające nadwyżkę energii, spełniające zaostrzone wymogi ochrony środowiska. 

 

Jedną z metod, zyskującą ostatnio coraz większe uznanie, zarówno w Polsce jak i na świecie, jest proces deamonifikacji ANITA Mox™, który jest kluczowy do uzyskania oczyszczalni ścieków o wysokiej efektywności energetycznej.

Technologia ANITA Mox™ jest opatentowana przez AnoxKaldnes, należący do grupy Veolia Water Technologies. Jest to proces usuwania azotu, zaprojektowany specjalnie do oczyszczania strumieni ścieków o wysokim stężeniu amoniaku, np. odcieków z odwadniania osadów przefermentowanych. Pozwala on na usunięcie azotu amonowego w ilości ok. 90% i usunięcie azotu ogólnego nieorganicznego w ilości do 75-85%. Metoda oczyszczania zużywa tylko 40% tlenu potrzebnego do konwencjonalnej nitryfikacji i nie wymaga żadnego zewnętrznego źródła węgla.

Osiąga się to poprzez rozwój biofilmu na kształtkach utrzymywanych w zawieszeniu w reaktorze MBBR dzięki napowietrzaniu i/lub systemowi mieszania.

Procesy zachodzące w biofilmie

 

Poprzez zastosowanie kształtek:

  • otrzymujemy proces bardzo stabilny, odporny na zmiany i okresowe występowanie substancji toksycznych, ponieważ biofilm sam w sobie stanowi skuteczną ochronę bakterii i organizmów,
  • oczyszczamy odcieki z  zawiesiny do 2000 mg/l, co eliminuje potrzebę rozbudowywania układu redukcji zawiesiny w strumieniu wprowadzanym do reaktora deamonifikacji, 
  • uzyskujemy wyższą ilość biomasy, co przekłada się na mniejsze kubatury w porównaniu z reaktorami z osadem granulowanym,
  • zatrzymujemy 100% aktywnej biomasy w reaktorze. Zatrzymanie biomasy jest ważne, ze względu na bardzo wolne tempo wzrostu bakterii anammox  w porównaniu do konwencjonalnego tempa wzrostu bakterii ściekowych.

Aby zminimalizować koszty i czas rozruchu, wykorzystujemy HUBGRADE™ startup kit, będący cyfrowym centrum wsparcia i uruchomienia.   HUBGRADE™ pełni funkcję nadrzędnego sterowania procesem jednocześnie optymalizując pracę procesu deamonifikacji ANITA Mox™ w czasie rzeczywistym.

Jako Grupa Veolia Water Technologies posiadamy 32 referencje na świecie, w tym 7 na odciekach po hydrolizie oraz 1 pracująca w Polsce (druga w trakcie rozruchu), które są najlepszym dowodem i potwierdzeniem naszej wiedzy i praktycznego podejścia. 

 

Autorzy:

Katarzyna Dominiak – Kierownik Sprzedaży, Veolia Water Technologies Sp. z o.o.,
Tomasz Skonieczny - Business Development Manager, Veolia Water Technologies AB