Zakład Nestle w Qingdao - instalacja RO

Program ochrony zasobów wodnych "ZERO WATER"

Na przykładzie inwestycji zrealizowanej przez Veolia Water Technologies dla zakładu produkcji mleka Nestle w chińskim Qingdao

W celu ochrony zasobów wodnych w prowincji Shandong, gdzie znajduje się zakład produkcyjny w Qingdao, przy wsparciu firmy Veolia, Nestlé realizuje międzynarodowy program "Zero wody".

Miasto Qingdao znajduje się w prowincji Shandong w północno-wschodnich Chinach. Liczące pięć milionów mieszkańców miasto szybko rozwinęło się w ciągu ostatnich kilku lat. Bezpośrednią konsekwencją tego jest znaczne zwiększenie się dysproporcji między podażą, a popytem na wodę w tym regionie. Woda stała się towarem deficytowym do tego stopnia, że ogranicza zrównoważony wzrost gospodarczy i społeczny miasta, a także jego rozwój.

Międzynarodowy program "Zero wody", realizowany od kilku lat w Nestlé, został wdrożony zatem w zakładzie w Qingdao. Po Lagos de Moreno1 w Meksyku i Mossel Bay w RPA2, jest to trzeci zakład Nestlé produkujący mleko w proszku i produkty mleczne, który stosuje rozwiązanie Veolia z myślą o osiągnięciu celu "Zero wody". W każdym przypadku zamysł jest ten sam: w regionach o wysokim obciążeniu wodnym, zamiast poboru wody z zewnętrznego źródła, odzyskuje się wodę odparowaną z mleka w procesie produkcji. Ta tzw."krowia woda" jest następnie oczyszczana i ponownie wykorzystywana do procesów operacyjnych zakładu (obiegi chłodzenia, procesy mycia CIP, procesy przemysłowe, etc). To innowacyjne podejście stanowi uzupełnienie bardziej konwencjonalnego etapu odzyskiwania i uzdatniania wody technologicznej.

 

Uzdatnianie “krowiej wody”

"Mleko składa się w 87% z "wody": kiedy jest ono odwadniane do produkcji mleka w proszku, to powstają ogromne ilości wody, tzw. krowiej... ale to właśnie woda wymaga szczególnego podejścia", podkreśla Peter Stokes, Global Account Executive w Veolia Water Technologies.

Z tego względu Veolia Water Technologies na początku zoptymalizowała oczyszczanie ścieków w taki sposób, aby uzyskać wystarczająco wysoką jakość, która pozwoli na ich ponowne wprowadzenie do zakładu produkcyjnego, zamiast odprowadzać je do kanalizacji. 

„Następnie opracowaliśmy specjalne technologie odzyskiwania i uzdatniania ogromnej ilości "krowiej wody", kontynuuje Peter Stokes, "aby ponownie wprowadzić ją do zamkniętego obiegu wody". Celem jest usunięcie z tej wody nie tylko pozostałości mineralnych, ale ale również związków pochodzenia organicznego, biologicznego a także bakterii, które powodują powstawanie nieprzyjemnych zapachów/odorów w sieci zakładowej".

W efekcie tych działań zakład odzyskuje i poddaje recyklingowi 16 500 ton wody miesięcznie (co odpowiada sześciu basenom olimpijskim), unikając pobierania średnio 500 000 litrów świeżej wody dziennie i ograniczając tym samym emisję ścieków do środowiska.

Co więcej, "w pewnych warunkach produkcyjnych i pogodowych nasze zakłady mogą osiągać nawet pozytywny bilans wodny, tzn. produkować więcej wody niż jej zużywają!" stwierdza Peter Stokes. "Na przykład, tak było w przypadku fabryki Nestlé w Meksyku, która w zeszłym roku sprzedała nadwyżkę odzyskanej wody do sąsiedniej fabryki..."

Peter Stokes - Global Account Director - Veolia Water Technologies

Rosnące zapotrzebowanie na produkty mleczne

Fabryka znajduje się we wschodnich Chinach, nad brzegiem Morza Żółtego, w samym sercu regionu Qingdao, który zajmuje powierzchnię ponad 10.000 km2. Ludność regionu, głównie miejska, liczy obecnie ponad osiem milionów mieszkańców (5 milionów w mieście Qingdao), a jego wzrost gospodarczy następuje w szybkim tempie (prawie 10% rocznie w ciągu ostatniej dekady). Przewiduje się, że krajowy popyt na produkty mleczarskie i preparaty dla niemowląt również wzrośnie:

"Roczne spożycie produktów mlecznych w Chinach wzrosło czterokrotnie od 1990 roku, osiągając 31 litrów na mieszkańca rocznie. Chociaż jest to wciąż trzy razy mniej niż średnia światowa, tendencja ta będzie się utrzymywać", stwierdza Jean-Marc Chaumet z (francuskiego) instytutu hodowli zwierząt Idele3.

Jednakże, "po rolnictwie, przemysł jest największym konsumentem wody, zużywającym prawie 22% w porównaniu z 8% dla gospodarstw domowych", przypomina Nestlé 4. Kwestia ochrony środowiska, o której mowa, ma zatem kluczowe znaczenie dla producenta, który jest zdeterminowany, aby dotrzymać kroku tej ewolucji poprzez rozwój swojej produkcji, przy jednoczesnym ograniczeniu presji na zasoby wodne w regionie.

Zasoby wodne i zmiany klimatu

Od kilku lat chińskie władze publiczne starają się zmniejszyć presję na zasoby wodne w tym wysoko uprzemysłowionym regionie. Działania przybrały formę dwóch inicjatyw: Platforma Wodna "China Europe Water Platform", opracowana we współpracy z Unią Europejską w 2012 r., ma na celu wprowadzenie krajowej gospodarki wodnej i wymianę wiedzy technologicznej; natomiast "Qingdao Water Resources and Wetland Protection Project" jest lokalnym programem mającym na celu ściślejszą kontrolę zanieczyszczenia wody i ochronę zasobów. Ten ostatni jest realizowany poprzez ograniczenie skutków zmian klimatycznych: Qingdao, jako członek sieci światowych megamiast "C40 Cities", zobowiązało się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 40 mln ton do 2020 r.

Jest to zatem zgodne z programem "Zero wody" firmy Nestlé, która stopniowo wprowadza swoją inicjatywę środowiskową w fabrykach na całym świecie.

Rozwiązania Veolia Water Technologies - w trosce o zasoby wody

Działania zastosowane w zakładach Nestle są przykładem skutecznych rozwiązań Veolia Water Technologies, wdrażanych i docenianych na całym świecie. Celem jest osiągniecie w zakładach produkcyjnych gospodarki o obiegu zamkniętym oraz dążenie do “zerowego” poboru wody i zerowego zrzutu poprzez oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody do jakości pozwalającej na jej ponowne wykorzystanie w procesie produkcyjnym. Odzyskana woda generuje nie tylko oszczędności związane z ochroną zasobów środowiska, ale również w postaci dodatniego bilansu finansowego przedsiębiorstw. W Polsce Veolia Water Technologies przeprowadziła już testy uzdatniania krowiej wody w zakładach mleczarskich uzyskując bardzo dobre wyniki. Zrealizowaliśmy także szereg projektów dla różnych sektorów przemysłu zapewniając zakładom mniejsze zużycie wody i optymalizację procesu produkcyjnego. Nasze instalacje oczyszczania ścieków i uzdatniania wody znalazły zastosowanie w takich branżach przemysłu jak: spożywczy, chemiczny i petrochemiczny, energetyka, górnictwo, papierniczy, farmaceutyczny, metalurgiczny, szklarski, lotniczy i motoryzacyjny. 

---

“Nestlé draws water from its milk” Nestlé plant in Lagos de Moreno, Mexico.
2 « “Food and beverage giant Nestlé selects Veolia to design and build its new wastewater treatment plant in Mossel Bay, South Africa.” source »
3 La France agricole, Carole Hiet, April 2017.
4 « “Zero water,” Nestlé. », Nestlé.

PRZEMYSŁ MLECZARSKI - dowiedz się więcej

  • Rozwiązania Veolia Water Technologies Sp. z o.o. dla przemysłu mleczarskiego

Qingdao Nestlé Co. Ltd. w liczbach

1994: powstanie oczyszczalni Qingdao
2017: wprowadzenie programu “zero water”
16 500 m3 oczyszczonej i odzyskanej wody każdego miesiąca
500 000 litrów wody na dzień już nie pochodzi z zasobów środowiska naturalnego

Program Nestle “Zero wody”: metoda trzech kroków

Dla Nestlé kluczem do oszczędzania zasobów naturalnych jest przede wszystkim innowacyjność i sposób jej wdrażania, dlatego też zastosowano podejście trzyetapowe:

  • Wstępne określenie sposobu poprawy istniejących procesów produkcyjnych w celu zmniejszenia zużycia wody
  • Określenie wszystkich możliwości ponownego wykorzystania już zużytej wody
  • Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie pozyskiwania wody z surowców i jej odzysku.

Stosując te zasady, w ciągu ostatniej dekady firma Nestlé zdołała zmniejszyć zużycie wody o jedną czwartą. Szwajcarska grupa prowadzi obecnie w swoich zakładach 516 projektów oszczędzających wodę, co przekłada się na 3,7 mln m3 wody rocznie, czyli równowartość 1500 basenów olimpijskich.