Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych na Oczyszczalni Ścieków Czajka, Warszawa

Bezpieczna utylizacja osadów z wykorzystaniem technologii złoża fluidalnego.

Informacje o kontrakcie

 • Nazwa kontraktu: "Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków "Czajka" (termiczna utylizacja osadów ściekowych)" w Warszawie
 • Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
 • Wykonawca: Veolia Water Systems sp. z o.o. (Lider) w konsorcjum z OTV FRANCE (Francja), Kruger A/S (Dania), Haarslev Industries GmbH i Warbud S.A.
 • Termin realizacji: 08.2008 - 12.2012
 • Roboty realizowane zgodnie z "Warunkami Kontraktowymi dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla Urzadzeń Elektrycznych i Mechanicznych oraz Robót Inżynieryjnych i Budowlanych Projektowanych przez Wykonawcę", FIDIC 
   

Cel inwestycji

Celem inwestycji była budowa nowej, kompletnej stacji termicznej utylizacji osadów ściekowych na terenie Oczyszczalni Ścieków "Czajka", która będzie przekształcać osady ściekowych i odpady procesowe pochodzące z Oczyszczalni Ścieków "Czajka" oraz osady dowożone z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków "Południe". Stacja stanowi niezwykle zaawansowaną technologicznie instalację, która łączy w sobie wiele procesów. 

 

Rozwiązanie technologiczne

 • Instalacja suszenia osadu odwodnionego o wydajności 24,5 t/h osadu mokrego z 25% s.m. do 32,2% s.m.
 • Instalacja spalania - 2 linie wykorzystujące technologię złoża fluidalnego Pyrofluid® o przepustowości 150 t s.m./d spalanego osadu
 • System wymiany i odzysku ciepła: wymienniki ciepła, 2 kotły, 1 turbina parowa, wykorzystanie biogazu i dostarczenie ciepła
 • Trzystopniowy system oczyszczania spalin typu suchego, w tym technologia SCR skutkująca mniejszym oddziaływaniem na środowisko niż przewidziane w regulacjach
 • Stabilizacja popiołów i pozostałości po procesie spalania


Uzyskane efekty:

 • Bezpieczna utylizacja odpadów zgodnie z najwyższymi standardami środowiskowymi
 • Maksymalna redukcja ilości odpadów
 • Jedyny odpad stanowią popiół i pozostałości z chemicznego oczyszczania spalin, wykorzystywane poza oczyszczalnią
 • Stały monitoring i kontrola jakości spalin odprowadzanych do atmosfery
 • Minimalizacja wpływu na środowisko dzięki lokalizacji w jednym miejscu oczyszczalni ścieków i instalacji przeróbki osadów