Newsroom

Na terenie rafinerii ORLEN Południe w Trzebini uruchomiono stację uzdatniania wody na potrzeby uzupełniania układu chłodniczego nowej instalacji do produkcji glikolu
Wysokoefektywna oczyszczalnia ścieków wraz z linią odwadniania osadu bazuje na reaktorach biologicznych ze złożem ruchomym AnoxKaldnes™ MBBR oraz filtrze bębnowy Hydrotech.
Odzysk wody ze ścieków po płukaniu druku fleksograficznego dla wiodącego producenta torebek papierowych i tektury
Minimalizacja produkcji ścieków procesowych przy zastosowaniu wyparek próżniowych i krystalizatorów EVALED
Jeden z głównych producentów koncentratów minerałów litowych poszukiwał rozwiązania Zero Liquid Discharge (ZLD) w celu oczyszczenia ścieków pochodzących z procesu wydobywczego.
Dla kluczowego europejskiego producenta płynów infuzyjnych Veolia Water Technologies Sp. z o.o. dostarczy destylator wielokolumnowy (Multiple Effect Distiller) Polaris MED.
Zastosowanie wyparek EVALED umożliwiło oczyszczanie ścieków pochodzących z produkcji leków weterynaryjnych zawierających duże ilości substancji aktywnych - API
Veolia Water Technologies sp. z o.o. podpisała umowę na rozbudowę podczyszczalni ścieków przemysłowych dla producenta aluminiowych puszek napojowych.
Dzięki zastosowaniu wyparki Evaled jeden z głównych producentów sektora lotniczego uzyskał zmniejszenie ilości i kosztów utylizacji ścieków pochodzących z produkcji układów napędowych w fabryce silników lotniczych.
Veolia Water Technologies Sp. z o.o. podpisała umowę na dostawę technologii, montaż i uruchomienie podczyszczalni dla wiodącej firmy na rynku petrochemicznym.
W 2020 r. Veolia Water Technologies Sp. z o.o. przeprowadziła badania w skali pilotowej dla jednego z kluczowych, krajowych producentów wyrobów z metali nieżelaznych.
Zapraszamy do obejrzenia filmu prezentującego jedną z naszych ostatnich realizacji – nowoczesną oczyszczalnię ścieków komunalnych oddaną do eksploatacji Gminie Budzów (Zarządcy instalacji)
Filtry dyskowe Hydrotech są jedną z najbardziej skutecznych metod filtracyjnych - usuwają 90% zawiesiny i zanieczyszczeń mechanicznych bez konieczności dozowania środków chemicznych
W związku z informacjami pojawiającymi się w mediach, dotyczącymi awarii kolektorów odprowadzających ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni ścieków "Czajka" w Warszawie informujemy, że Veolia Water Technologies Sp. z o.o. nie brała udziału w realizacji kontraktu o wspomnianym zakresie.
KOMUNIKAT PRASOWY
Veolia Water Technologies wprowadza na rynek TERION™ S, pakietowe standaryzowane urządzenie łączące jednostopniową odwróconą osmozę (RO) i ciągłą elektrodejonizację (CEDI) do produkcji wysokiej jakości wody dejonizowanej do zastosowań laboratoryjnych, energetycznych i ogólnych zastosowań przemysłowych.
Niedobór wody i rosnące ukierunkowanie na ograniczenie oddziaływania na środowisko z zastosowań przemysłowych kładą duży nacisk na odzysk i ponowne wykorzystania tego cennego zasobu.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku oraz w odpowiedzi na potrzeby naszych klientów, Veolia Water Technologies, poprzez swoją wewnętrzną globalną platformę produkcyjną i logistyczną SOLYS, opracowała nową zintegrowaną jednostkę RO-CEDI typu Plug & Play do produkcji wody zdemineralizowanej.
Globalny raport ryzyka Światowego Forum Ekonomicznego podkreśla niedobór wody jako główne ryzyko dla biznesu produkcyjnego. Jakub Jasiński z Veolia Mobile Water Services, podpowiada, jak zapewnić bezpieczeństwo wodne w przypadku niedoboru wody.