True Cost of Water - realny koszt wody

Optymalna ocena wartości wody dla lepszego zarządzania zasobami

Veolia wprowadziła wskaźnik "True Cost of Water" - narzędzie, które łączy tradycyjne obliczenia kosztów inwestycyjnych (CAPEX) oraz operacyjnych (OPEX) wraz z analizą ryzyka dla zasobów wodnych i jego skutków finansowych.

W ciągu najbliższych lat, wzrost populacji oraz wzrost gospodarczy będą prowadzić do zwiększenia presji na lokalne zasoby. Dostępność zasobów wody słodkiej może okazać się głównym czynnikiem ograniczającym dalszy rozwój miast i przemysłu.

Rozwój wskaźników dotyczących zużycia wody tzw. „śladu wodnego”, takich jak np. opracowany przez Veolię – The True Cost of Water, pozwoliły lepiej zrozumieć wpływ działalności biznesowej na zarządzania zasobami wodnymi. 

The True Cost of Water (wskaźnik realnego kosztu wody) uwzględnia:

  • bezpośrednie koszty wody : kapitał i koszty operacyjne na infrastrukturę wodną
  • pośrednie koszty wody: istniejące koszty które najczęściej nie są bezpośrednio powiązane z wodą, np. koszty ustawowe
  • finansowe konsekwencje ryzyka związanego z gospodarką wodną: nieprzewidziane koszty instalacji, narastające z biegiem czasu. 

Elementy te zorganizowane są w czterech kategoriach: operacyjne (niedobory wody), finansowe (wzrost kosztów kapitału), regulacje (obowiązek spełnienia standardów ekologicznych), reputacja (tymczasowa utrata pozwolenia na użytkowanie). 

Share