Zrównoważony rozwój

Posiadamy niezbędne narzędzia do zrównoważonego rozwoju

Efektywność zasobów i zrównoważony rozwój są motorem zmian w wielu dziedzinach. Veolia Water Technologies oferuje swoim klientom komunalnym i przemysłowym narzędzia do zrównoważonego rozwoju, które pomagają sprostać obecnym wyzwaniom, dbając o przyszłość środowiska.

 • Mierzymy i poprawiamy wydajność ekologiczną i ekonomiczną
 • Pomagamy przekształcać i wykorzystywać ścieki jako zasoby
 • Wdrażamy energooszczędne strategie oczyszczania wody i ścieków zapewniające dodatni bilans energetyczny instalacji

ZNAMY WARTOŚĆ WODY

Jesteśmy świadkami ciągle wzrastającego zainteresowania gmin i producentów przemysłowych zwiększeniem dbałości o środowisko oraz ograniczeniem ryzyka finansowego związanego z gospodarką wodną.

Analiza i ocena wpływu na zasoby wodne ma zasadnicze znaczenia dla zachowania dobrego stanu naszej planety – woda jest surowcem nie do zastąpienia.

Posiadamy bogate doświadczenie przy stosowaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie redukcji ilości zużywanej wody i „zerowego zrzutu” (ZLD – technologia zerowego zrzutu). Dzięki temu pomagamy sektorowi przemysłowemu obniżyć koszty i przestrzegać najbardziej rygorystyczne przepisy. 

Szeroka gama naszych technologii zawiera wiele sprawdzonych zastosowań ponownego wykorzystania i recyklingu wody poprzez klarowanie, filtrację, procesy membranowe, oczyszczanie biologiczne, odparowanie, węgiel aktywny i UV.

Veolia Water Technologies jako światowy lider w zakresie usług ochrony środowiska pomaga osiągnąć swoim klientom osiągnąć cele finansowe w zrównoważony sposób.

The Water Impact Index
(wskaźnik wpływu na zasoby wodne)

Pierwszy wskaźnik oceny wpływu działalności człowieka
na zasoby wodne

The True Cost of Water 
(wskaźnik realnego kosztu wody)

Narzędzie, które łączy tradycyjne obliczenia 
kosztów inwestycyjnych (CAPEX) oraz operacyjnych (OPEX)
wraz z analizą ryzyka dla zasobów wodnych
i jego skutków finansowych

ODZYSK I PONOWNE WYKORZYSTANIE WODY

Veolia Water Technologies jest światowym liderem w zakresie odzysku produktów ubocznych i zasobów ze ścieków. Pomagamy naszym klientom zmienić ścieki w wartościowe zasoby.

Zajmujemy się nie tylko oczyszczaniem ścieków, ale także:

 • ponownym wykorzystaniem oczyszczonych ścieków,
 • odzyskiem cennych produktów ubocznych ze ścieków,
 • przekształcaniem ścieków w źródło energii.


Zakres technologii Veolia pomagają naszym klientom na całym świecie poprawiać ich działalność, oszczędność oraz odpowiadać na oczekiwania stawiane przez społeczeństwo:

 • W Kaliforni, nasz wysokowydajny proces klaryfikacji Actiflo umożliwia największemu stanowemu zakładowi recyklingu wody przemysłowej na wyprodukowanie wody do użytku wieży chłodniczej oraz wody procesowej, a także do nawadniania 20 akrów parku i terenów krajobrazowych.
 • w Hilleroed, Dania - proces hydrolizy termicznej EXELYS maksymalizuje produkcję biogazu i zielonej energii oraz minimalizuje ilość osadów ściekowych
 • w instalacjach termicznej utylizacji osadów PYROFLUID we Francji, Polsce i Rosji odzyskujemy energię w procesie spalania osadów
 • dla Seagate International w Malezji - nasz system redukcji niklu w ściekach zmniejsza objętość odpadów redukuje ilości odpadów i koszty utylizacji wytwarzając produkty uboczne przeznaczone na sprzedaż.

Nasza wiedza na temat oczyszczania wody tworzy wartość dzięki zgodności z wymogami ochrony środowiska, ale również poprzez bardziej wydajną i opłacalną produkcję. 

Dodatkową wartość dla naszych klientów zapewnia odzysk zasobów:

 • Redukcja kosztów produkcji dzięki mniejszym stratom produkcyjnym
 • Tworzenie dodatkowego źródła dochodów poprzez odzyskiwanie cennych produktów ubocznych
 • Zmniejszenie kosztów składowania
 • Bardziej odpowiedzialny społecznie wizerunek

Ponowne wykorzystanie wody dla gmin: wiemy, że woda jest zbyt cenna aby mogła być użyta tylko raz

Ze względu na wysokie koszty transportu wody, coraz więcej gmin na całym świecie decyduje się na zastosowanie rozwiązań stworzonych przez Veolia Water Technologies m.in. do:

 • przyciągnięcia nowych gałęzi przemysłu,
 • wspomagania rolniczych systemów irygacyjnych,
 • nawadniania parków i terenów zielonych,
 • czyszczenia ulic,
 • wsparcia sektora turystycznego,
 • ochrony środowiska.

„Ścieki to jedyne zasoby wodne, których ilość wzrasta proporcjonalnie do rozwoju ekonomicznego oraz konsumpcji.”

Veolia Water Technologies oferuje szeroki zakres technologii ponownego wykorzystania wody:

 • Hydrotech™ Discfilters - filtry dyskowe i bębnowe
 • Biostyr™ Biological Aerated Filters (BAF) tzw.biologiczne filtry napowietrzane dla jednoczesnej nitryfikacji/ denitryfikacji 
 • Actiflo® i Actiflo® Pack wysoko-wydajny osadnik wykorzystujący mikropiasek, dostarczany w postaci betonowych lub prefabrykowanych jednostek
 • Filtraflo™ Filtraflo™ Rapid Gravitational Filters - szybkie filtry grawitacyjne, przesył surowej wody przez złoża ziarniste (piasek, węgiel aktywny, antracyt, łupki, wapień itp.)                       
 • Biosep™ / Neosep™ (MBR) bioreaktor membranowy łączący tlenowe oczyszczanie biologiczne (osad czynny) z zanurzonymi membranami filtracyjnymi
 • Technologie membranowe oferujące różne opcje: mikrofiltracji, ultrafiltracji, nanofiltracji, oraz odwróconej osmozy: MF, UF, NF, RO
 • Rozwiązania Veolii do ponownego wykorzystania wody pomagają chronić zachować zasoby słodkowodne w Singapurze, Dubaju, Mediolanie, Barcelonie, Durbanie, Windhuku, Wollongongu.
 • Ponad 140 instalacji na całym świecie produkuje przeszło 3 miliony m3 wody dziennie.

ENERGOOSZCZĘDNE ROZWIĄZANIA DO OCZYSZCZANIA WODY

Veolia Water Technologies dostarcza usługi energoosczędnego uzdatniania wody dla klientów i wdraża strategie neutralnej/pozytywnej energii.

Nasze odpowiedzialne rozwiązania ograniczają zużycie energii i emisję gazów cieplarnianych. Tworzymy wartość dodaną poprzez produkcję biogazu i energii odnawialnej.

Potencjał osadów ściekowych

Spalarnie osadów ściekowych wytwarzające energię są naszą przyszłościąRozwiązania Veolii optymalizują zużycie energii i maksymalizują produkcję biogazu w oczyszczalniach ścieków. Beztlenowa fermentacja jest sprawdzoną metodą produkcji biogazu , odnawialnego źródła energii łatwo przekształcalnego w energię elektryczną. W połączeniu z zaawansowanymi technologiami,takimi jak hydroliza termiczna (Exelys ™ , BIOTHELYS® ) oraz współ-fermentacji – oferujemy naszym klientom oczyszczalnie ścieków o neutralnym bilansie energetycznym… już dziś!

Veolia Water Technologies, koncentruje się na dostarczaniu najnowocześniejszych technologii oraz innowacyjnych rozwiązań zintegrowanych , dzięki czemu pomaga swoim klientom rozwijać ich działalność w sposób zrównoważony.

„Oszczędzając energię – produkujemy energię” 

Share