Zarząd i firma

Zarząd Veolia Water Technologies Sp. z o.o.

Krzysztof Cupiał

Kontakt:
tel.: +48 32 217 82 06
e-mail: info.poland@veolia.com

Agostino Bonci

Kontakt:
tel.: +48 22 568 83 00
e-mail: info.poland@veolia.com

Łukasz Kaczmarek

Kontakt:
tel.: +48 12 423 38 66
e-mail: info.poland@veolia.com

Rada Nadzorcza

  • Christian Ausfelder
  • Annabel Mouquet
  • Carlier Geoffroy

-----------------------------------------------------------------------------

Firma

Siedziba rejestrowa firmy:
Warszawa, ul. Puławska 2, tel.: +48 568 83 00

Oddziały:

  • Kraków, ul. Balicka 48 , tel.: +48 12 423 38 66
  • Tychy, ul. Metalowa 3, tel.: +48 32 217 82 06

Kapitał zakładowy wynosi 4.370.000 zł i jest w całości objęty przez Veolia Water Technologies z siedzibą w Saint-Maurice Cedex, Francja.

Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000039621.

Średnie zatrudnienie w 2017 r.: 122 osób.
Obroty w 2017 r.: 81,1 mln. PLN

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Certyfikat Rzetelna Firma

Od 2010 r. firma Veolia Water Technologies Sp. z o.o. uczestniczy w programie Rzetelna Firma. 
Program prowadzony jest pod patronatem Krajowego Rejestru Długów i potwierdza wiarygodność i przejrzystość płatniczą firmy oraz stosowanie się do zasad etycznego prowadzenia biznesu.  

Sprawdź naszą rzetelność na: https://wizytowka.rzetelnafirma.pl/W14VRIKA  

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Certyfikat ISO

Od stycznia 2017 r. Veolia Water Technologies Sp. z o.o. posiada Certyfikat potwierdzający prowadzenie działalności zgodnie z wprowadzonym System Zarządzania Jakością i Środowiskiem, który bazuje na wymaganiach norm ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004.

Zobacz szczegóły: System Zarządzania Jakością i Środowiskiem

Share