Zarząd i firma

Zarząd Veolia Water Technologies Sp. z o.o.

Dariusz Jasak

Dariusz Jasak

Prezes Zarządu

Kontakt:
Veolia Water Technologies Sp. z o.o. 
ul. Puławska 2
02-566 Warszawa
tel.: +48 22 568 83 00
e-mail: info.poland@veolia.com

-----------------------------------------------------------------------------

Rada Nadzorcza

  • Pierre Jean-Louis Ribaute
  • Christian Ausfelder
  • Annabel Mouquet

-----------------------------------------------------------------------------

Firma

Siedziba firmy:
Warszawa, ul. Puławska 2, tel.: +48 568 83 00

Oddziały:

  • Kraków, ul. Balicka 48 , tel.: +48 12 423 38 66
  • Tychy, ul. Metalowa 3, tel.: +48 32 217 82 06

Kapitał zakładowy wynosi 4.370.000 zł i jest w całości objęty przez Veolia Water Technologies z siedzibą w Saint-Maurice Cedex, Francja.

Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000039621.

Średnie zatrudnienie w 2017 r.: 122 osób.
Obroty w 2016 r.: 58 mln. PLN

Share