Veolia Water Technologies

Veolia Water Technologies Sp. z o.o. specjalizuje się w rozwiązaniach obejmujących uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków, przeróbkę osadów ściekowych oraz oferuje kompletny zakres usług podczas budowy lub modernizacji stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków przemysłowych. 

Oferowane przez nas usługi obejmują wszystkie fazy projektu - od planowania poprzez pomoc w organizacji inwestycji, przeprowadzenie badań pilotowych, opracowanie szczegółowych projektów, dostawy urządzeń i linii technologicznych, nadzór nad realizacją inwestycji, rozruch aż do pełnego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz utrzymania obiektu, również w sytuacjach awaryjnych.

Łącząc doświadczenie i innowacyjność, Veolia Water Technologies oferuje rozwiązania dopasowane do każdej sytuacji, a dostęp do zróżnicowanych procesów w połączeniu z umiejętnościami zarządzania powodują, że możemy zrealizować technologicznie zaawansowane przedsięwzięcia o dużej skali. 

Nasze portfolio obejmuje ponad 350 technologii, w tym: 

  • uzdatnianie wody pitnej 
  • przygotowanie wody procesowej i ultraczystej 
  • oczyszczanie ścieków komunalnych 
  • oczyszczalnie ścieków przemysłowych, w tym ścieków specyficznych, odparowanie i krystalizacja
  • przetwarzanie osadów ściekowych w energię
  • nowoczesne odsalanie
  • badania pilotowe, testy online  
  • rozwiązania mobilne.

Naszą specjalnością jest realizacja obiektów ochrony środowiska projektowanych na potrzeby klienta. 

Nasi eksperci opracowują rozwiązania do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, które poprawiają jakość życia ludzi na całym świecie. Efektywność naszych instalacji jest wynikiem pracy, zaangażowania i doświadczenia naszych pracowników.

Zrównoważone podejście do zmniejszania emisji dwutlenku węgla i zużycia wody skutkuje ograniczeniem wpływu na środowisko i zasoby naturalne. Dzięki temu zrealizowane instalacje zapewniają bezpieczeństwo, spełniają najbardziej rygorystyczne normy oraz zyskują zaufanie klientów. 

Share