Veolia Water Technologies

Veolia Water Technologies Sp. z o.o. jest jednym z czołowych dostawców rozwiązań technologicznych w zakresie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. 

Spółka należy do międzynarodowej grupy Veolia będącej liderem w optymalnym zarządzaniu gospodarką wodno-ściekową, energetyczną i odpadami.

Oferowane przez nas usługi obejmują wszystkie fazy projektu w zakresie gospodarki wodno-ściekowej - od planowania poprzez pomoc w organizacji inwestycji, przygotowanie audytów wodnych, przeprowadzenie badań pilotowych, opracowanie rozwiązań i dobór technologii, dostawy urządzeń i linii technologicznych, wsparcie eksperckie i nadzór nad realizacją inwestycji, rozruch aż do pełnego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz utrzymania obiektu, również w sytuacjach awaryjnych.

Łącząc doświadczenie i innowacyjność, Veolia Water Technologies oferuje rozwiązania dopasowane do każdej sytuacji i wymagań, a dostęp do zróżnicowanych procesów w połączeniu z umiejętnościami zarządzania powodują, że możemy zrealizować technologicznie zaawansowane przedsięwzięcia o dużej skali. 

Nasze portfolio obejmuje ponad 350 technologii, w tym: 

  • systemy uzdatniania wody
  • przygotowanie wody technologicznej i ultraczystej
  • uzdatnianie wody pitnej 
  • systemy wody użytkowej
  • oczyszczanie ścieków przemysłowych, w tym ścieków specyficznych,
  • oczyszczanie ścieków 
  • systemy odparowania i krystalizacji
  • suszenie i termiczną utylizację osadów ściekowych
  • badania pilotowe  
  • rozwiązania mobilne.

Spółka, realizując założenia polityki zrównoważonego rozwoju, obowiązujące dla grupy Veolia, tworzy i wdraża rozwiązania efektywne energetycznie, optymalne dla środowiska i społeczności lokalnych. Podstawą działania jest wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez całościowe zarządzanie cyklem wodnym, odzysk wody, surowców i energii.

Naszą specjalnością jest dostarczanie rozwiązań gospodarki wodno-ściekowej projektowanych na potrzeby klienta. 

Nasi eksperci opracowują rozwiązania do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, które poprawiają jakość życia ludzi na całym świecie. Efektywność naszych instalacji jest wynikiem pracy, zaangażowania i doświadczenia naszych pracowników.

Zrównoważone podejście do zmniejszania emisji dwutlenku węgla i zużycia wody skutkuje ograniczeniem wpływu na środowisko i zasoby naturalne. Dzięki temu zrealizowane instalacje zapewniają bezpieczeństwo, spełniają najbardziej rygorystyczne normy oraz zyskują zaufanie klientów. 

Share