Veolia Water Technologies

Veolia Water Technologies specjalizuje się w rozwiązaniach obejmujących uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków, przeróbkę osadów ściekowych oraz oferuje kompletny zakres usług podczas budowy lub modernizacji stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków przemysłowych i komunalnych. 

Oferowane przez nas usługi obejmują wszystkie fazy projektu - od planowania poprzez pomoc w organizacji inwestycji, przeprowadzenie badań pilotowych, opracowanie szczegółowych projektów, dostawy urządzeń i linii technologicznych, nadzór nad realizacją inwestycji, rozruch aż do pełnego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz utrzymania obiektu, także w sytuacjach awaryjnych.

Łącząc doświadczenie i innowacyjność, Veolia Water Technologies oferuje rozwiązania dopasowane do każdej sytuacji, a dostęp do zróżnicowanych procesów w połączeniu z umiejętnościami zarządzania powodują, że możemy zrealizować technologicznie zaawansowane przedsięwzięcia o dużej skali. 


Nasze portfolio obejmuje ponad 350 technologii z zakresu: 

 • testy online 
 • uzdatnianie wody pitnej 
 • przygotowanie wody procesowej i ultraczystej 
 • oczyszczanie ścieków komunalnych 
 • oczyszczalnie ścieków przemysłowych, w tym odparowanie i krystalizacja
 • przetwarzanie osadów ściekowych w energię
 • nowoczesne odsalanie 
 • rozwiązania mobilne.

Naszą specjalnością jest realizacja "pod klucz" obiektów ochrony środowiska projektowanych na potrzeby klienta. 

Odpowiedzialność

Nasi eksperci dostarczają rozwiązania do uzdatniania wody, które poprawiają jakość życia ludzi na całym świecie. Efektywność naszych instalacji jest wynikiem pracy, zaangażowania i doświadczenia naszych pracowników.

Zrównoważone podejście do zmniejszania emisji dwutlenku węgla i wody skutkuje ograniczeniem wpływu na środowisko i zasoby naturalne. Dzięki temu zrealizowane instalacje zapewniają bezpieczeństwo, spełniają najbardziej rygorystyczne normy oraz zapewniają nam zaufanie klientów. 

Doświadczenie

W Polsce firma działa nieprzerwanie od początku lat 90-tych.

W tym czasie zrealizowaliśmy / zmodernizowaliśmy:

 • 8 oczyszczalni ścieków komunalnych
 • 24 oczyszczalnie ścieków przemysłowych
 • 6 suszarni osadów ściekowych
 • 5 spalarni osadów ściekowych, w tym 1 spalarnia osadów rafineryjnych będących odpadami niebezpiecznymi
 • 5 stacji uzdatniania wody
 • kilkadziesiąt dostaw urządzeń i systemów do oczyszczania ścieków, uzdatniania wody lub przygotowania wody procesowej, takich jak: mikrosita, wyparki, flotatory, filtry, zmiękczacze, systemy odwróconej osmozy, wymiany jonowej, ciągłej elektrodejonizacji.
Share