Grupa VEOLIA

Na całym świecie Veolia wspiera miasta i przemysł w zarządzaniu, optymalizacji i jak najlepszym wykorzystaniu istniejących zasobów.

Firma oferuje szeroki wachlarz rozwiązań w zakresie wody, energii i odpadów jednocześnie promując gospodarkę odzysku.

Zatrudniając ponad 163 000 pracowników na świecie, Veolia projektuje i wdraża specjalistyczne rozwiązania dla gospodarki wodnej, gospodarki odpadami oraz zarządzania energią przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju i konkurencyjności swoich klientów.

Grupa wspiera producentów przemysłowych i miasta w zakresie optymalnego wykorzystania, ochrony, uzupełniania i odnawiania dostępnych zasobów mając na celu zwiększenie efektywności gospodarczej, środowiskowej i społecznej. 

Inicjatywy te są częścią trwającej misji Veolia "Resourcing the world" - "Odnawiamy zasoby świata". 

3 sektory działalności

WODA

oczyszczalnie ścieków
 • 100 mln osób zaopatrywanych w wodę pitną
 • 61 mln osób objętych usługą odprowadzania ścieków
 • 4 052 obsługiwanych stacji uzdatniania wody
 • 2 928 eksploatowanych oczyszczalni ścieków

ENERGIA

odzysk energii ze ścieków
 • 551 obsługiwanych sieci ciepłowniczych i chłodniczych  
 • 44 mln MWh produkowanej energii
 • 37 339 obsługiwanych systemów grzewczych 
 • 2 086 obsługiwanych obiektów przemysłowych 

ODPADY

przeróbka osadów ściekowych
 • 40 mln osób obsługiwanych w zakresie odbioru odpadów komunalnych
 • 764 477 klientów przemysłowych
 • 38 mln ton przetworzonych odpadów 
 • 591 zarządzanych instalacji przekształcania odpadów 
Share