Grupa VEOLIA

Na całym świecie Veolia wspiera miasta i przemysł w zarządzaniu, optymalizacji i jak najlepszym wykorzystaniu dostępnych zasobów.

Firma oferuje szeroki wachlarz rozwiązań w zakresie wody, energii i odpadów jednocześnie promując gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Veolia zatrudnia ponad 171 000 pracowników na świecie, którzy przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju i konkurencyjności swoich klientów, jednocześnie dbając o ochronę środowiska. 

Firma projektuje i wdraża specjalistyczne rozwiązania zapewniając optymalne wykorzystanie, ochronę i uzupełnianie zasobów oraz mając na celu zwiększenie efektywności gospodarczej, środowiskowej i społecznej. 

Inicjatywy te są częścią trwającej misji Veolia na rzecz ochrony środowiska: 
"Resourcing the world" - "Odnawiamy zasoby świata". 

Kluczowe dane za 2018 r.

25,911 mld euro
przychodów

3 sektory działalności: 
woda, energia, odpady

171 459 pracowników 
na całym świecie

SEKTORY DZIAŁALNOŚCI

oczyszczalnie ścieków

WODA

 • 95 mln osób zaopatrywanych w wodę pitną
 • 63 mln osób objętych usługą odprowadzania ścieków
 • 3 603 obsługiwanych stacji uzdatniania wody
 • 2 667 eksploatowanych oczyszczalni ścieków
odzysk energii ze ścieków

ENERGIA

 • 46 mln MWh produkowanej energii
 • 42 053 obsługiwanych systemów grzewczych 
 • 2 389 obsługiwanych obiektów przemysłowych 
 • 615 obsługiwanych sieci ciepłowniczych i chłodniczych  
przeróbka osadów ściekowych

ODPADY

 • 43 mln osób obsługiwanych w zakresie odbioru odpadów komunalnych
 • 49 mln ton przetworzonych odpadów 
 • 560 505 klientów przemysłowych
 • 655 zarządzanych instalacji przekształcania odpadów 
Share