Grupa VEOLIA

Na całym świecie Veolia wspomaga miasta i przemysł w zarządzaniu, optymalizacji i jak najlepszym wykorzystaniu istniejących zasobów.

Firma oferuje szeroki wachlarz rozwiązań w zakresie wody, energii i odpadów jednocześnie promując gospodarkę odzysku.

Działając na pięciu kontynentach i zatrudniając ponad 187 000 pracowników, Veolia projektuje i wdraża specjalistyczne rozwiązania dla gospodarki wodnej, gospodarki odpadami oraz zarządzania energią przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju i konkurencyjności swoich klientów.

Grupa wspiera producentów przemysłowych i miasta w zakresie optymalnego wykorzystania, ochrony, uzupełniania i odnawiania dostępnych zasobów mając na celu zwiększenie efektywności gospodarczej, środowiskowej i społecznej. 

Inicjatywy te są częścią trwającej kampanii Veolia "Resourcing the world" - "Odnawiamy zasoby świata". 

WODA

oczyszczalnie ścieków
 • 94 mln osób zaopatrywanych w wodę pitną
 • 62 mln osób obsługiwanych w zakresie odbioru ścieków
 • 4 532 stacje uzdatniania wody
 • 3 442 oczyszczalnie ścieków

ENERGIA

odzysk energii ze ścieków
 • 450 miejskich i lokalnych sieci ciepła i zimna
 • 53,7 mln MWh produkowanej energii
 • 2,4 mln zarządzanych zbiorowych miejsc zamieszkania
 • Zarządzanie 163 000 obiektami przemysłowymi

ODPADY

przeróbka osadów ściekowych
 • Ponad 51 mln mieszkańców obsługiwanych na rzecz społeczności lokalnych
 • 570 000 obsługiwanych klientów
 • 38 mln ton odpadów odzyskiwanych w formie surowców i energii
 • Ekspolatacja 719 jednostek zagospodarowania odpadów
Share