SUW w Jaśle

Stacja uzdatniania wody podziemnej pitnej w Jaśle.

Decyzję o modernizacji stacji uzdatniania podjęto z uwagi na stworzenie drugiego, awaryjnego źródła zaopatrywania miasta Jasło w wodę pitną na wypadek konieczności zamknięcia ujęcia powierzchniowego. Zdecydowano, że stacja uzdatniania wody podziemnej zasili lokalnie sieć wodociągową, a w przypadku awaryjnym dostarczy wodę do rozprowadzenia jej taborem samochodowym.

Prace modernizacyjne po stronie Inwestora obejmowały: 
remonty 3 studni, remont budynku Stacji, remont zbiornika wody uzdatnionej, dostawę 1 pompy głębinowej i 1 chloratora, ułożenie nowych rurociągów i instalacji elektrycznej - energetycznej, montaż mechaniczny.

Prace modernizacyjne po stronie Veolia Water Systems Sp. z o.o. obejmowały: dostawę wyposażenia technologicznego (2 pompy głębinowe, 2 filtry pośpieszne, zestaw podnoszenia ciśnienia), dostawę automatyki, montaż elektryczny urządzeń technologicznych, nadzór, rozruch i dokumentację powykonawczą.

Układ technologiczny pracującej Stacji składa się z:

  • 3 studni głębinowych (przy czym 2 pracują naprzemian),
  • napowietrzania za pomocą 2 regulowanych dysz napowietrzających,
  • 2 filtrów żwirowo-dolomitowych zamkniętych, pośpiesznych, płukanych ręcznie,
  • chloratora,
  • zbiornika wody uzdatnionej,
  • zestawu podnoszenia ciśnienia.

Woda po filtrach jest dezynfekowana roztworem podchlorynu sodu.
Filtry mogą być płukane wodą surową lub uzdatnioną.

Układ automatyki pozwala na pracę Stacji w trybie automatycznym i ręcznym, w którym każde z urządzeń może być uruchamiane oddzielnie od pozostałych.
Instalacja po rozruchu osiągnęła zakładane parametry pracy zarówno pod względem hydraulicznym jak i co do jakości wody uzdatnionej.

Share