Oczyszczalnia ścieków w Grodzisku Mazowieckim

Modernizacja komory fermentacyjnej.

Oczyszczalnia Ścieków, wybudowana w latach 70-tych, przyjmuje ścieki z miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki. Celem pierwszego etapu modernizacji ciągu osadowego była renowacja i uruchomienie jednej z istniejących komór fermentacyjnych zamkniętych, wykorzystanie biogazu, oraz modernizacja komory fermentacyjnej otwartej.

W ramach zadania zmodernizowano istniejące obiekty gospodarki osadowej: 

  • zagęszczacze grawitacyjne
  • budynek zaplecza WKF z pompownią osadu surowego,
  • stację zagęszczania i odwadniania osadów wraz ze zbiornikami osadu nadmiernego i przefermentowanego.

Zrealizowano również nowoprojektowane obiekty instalacji odzysku i wykorzystania biogazu takie jak: 

  • studnia kondensatu,
  • odsiarczalnia biogazu,
  • zbiornik magazynowy biogazu,
  • pochodnia biogazu,
  • kotłownia na biogaz i olej opałowy.

Starą komorę WKFZ i towarzyszący budynek zaplecza zmodernizowano zgodnie z autorską technologią VWS / Kruger. Komora wyposażona została w całkowicie nowy układ rurowy i mechaniczne mieszanie, zastosowano układ rurowych wymienników ciepła. Skomplikowanym technicznie zadaniem, było wzmocnienie i uszczelnienie istniejącej komory WKFZ. Dzięki zastosowanej technice sprężenia konstrukcji koszty modernizacji utrzymano na niskim poziomie.

Wdrożono centralny system sterowania procesem technologicznym, umożliwiający całkowicie automatyczną pracę węzła fermentacji osadu.

Share