System Zarządzania Jakością

Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001

Od stycznia 2017 r. Veolia Water Technologies Sp. z o.o. posiada Certyfikat potwierdzający prowadzenie działalności zgodnie z wprowadzonym System Zarządzania Jakością i Środowiskiem, który bazuje na wymaganiach norm ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015.

Zakres certyfikacji obejmuje projektowanie i dostawę kompletnych obiektów i instalacji do uzdatniania wody w tym układów demineralizacji, oczyszczania ścieków i gospodarki osadami oraz serwisowanie instalacji dla oczyszczania ścieków, uzdatniania wody oraz przetwarzania osadów ściekowych, w tym instalacji i serwisu instalacji do demineralizacji wody.

System Zarządzania obowiązujący w Veolia Water Technologies zakłada następujące zasady:

  • doskonalenie procesów w celu spełniania potrzeb i oczekiwań klientów przy jednoczesnym przestrzeganiu uregulowań prawnych i innych dotyczących firmy
  • zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska wynikającym z naszej działalności, szczególnie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,
  • szczególne bezpieczeństwo w działaniach i przestrzeganie zasad i przepisów bhp.

Certyfikację systemu przeprowadziła firma Bureau Veritas Polska. 

Share