Certyfikaty

Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001

System Zarządzania Jakością

Od stycznia 2017 r. Veolia Water Technologies Sp. z o.o. posiada Certyfikat potwierdzający prowadzenie działalności zgodnie z System Zarządzania Jakością i Środowiskiem, który bazuje na wymaganiach norm ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015.

Zakres certyfikacji: projektowanie i dostawa kompletnych obiektów i instalacji do uzdatniania wody w tym układów demineralizacji, oczyszczania ścieków i gospodarki osadami oraz serwisowanie instalacji.

Nasz system zakłada następujące zasady:

  • doskonalenie procesów w celu spełniania potrzeb i oczekiwań klientów przy jednoczesnym przestrzeganiu uregulowań prawnych i innych dotyczących firmy
  • zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska wynikającym z naszej działalności, szczególnie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,
  • szczególne bezpieczeństwo w działaniach i przestrzeganie zasad i przepisów BHP.

Certyfikację przeprowadziła firma Bureau Veritas Polska.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Certyfikat Rzetelna Firma

Od 2010 r. firma Veolia Water Technologies Sp. z o.o. uczestniczy w programie Rzetelna Firma. 
Program prowadzony jest pod patronatem Krajowego Rejestru Długów i potwierdza wiarygodność i przejrzystość płatniczą firmy oraz stosowanie się do zasad etycznego prowadzenia biznesu.  

Sprawdź naszą rzetelność na: https://wizytowka.rzetelnafirma.pl/W14VRIKA  

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Share