Przemysł spożywczy

Oczyszczanie wody i ścieków dla przemysłu spożywczego

Jako ważny sektor gospodarki, przemysł spożywczy charakteryzuje się niezmiernie surowymi wymogami w wielu obszarach, w tym w zakresie higieny, ochrony środowiska i ekonomii. Veolia Water Technologies oferuje rozwiązania, które sterują cyklem wody gwarantując klientom osiągnięcie efektywności ekonomicznej oraz ekologicznej.

Veolia Water Technologies jako światowy specjalista w zakresie rozwiązań wodnych.

Veolia Water Technologies, jak nikt inny rozumie istotę obecności wody w przemyśle rolno – spożywczym. Nasza pozycja na świecie, jako lidera w zarządzaniu cyklem wodnym, czyni z nas ważnym uczestnikiem w rozwiązywaniu problemów dotyczących użycia wody w obszarach zarówno przemysłowych jak i publicznych.

Znamy potrzeby firm branży spożywczej, a nasze know-how jest prawdziwym atutem, docenianym na całym świecie. Nasze usługi techniczne i środowiskowe wykorzystują zaawansowane technologie wodne, które gwarantują przestrzeganie coraz bardziej surowych standardów zdrowotnych dla naszych klientów z sektora spożywczego.

 • Nasze technologie uzdatniania wody spełniają wszystkie wymagania prawne w celu zapewnienia optymalnej jakości wody pitnej, zgodnie z coraz bardziej rygorystycznymi wymaganiami dotyczącymi dezynfekcji i oczyszczania. Gwarantujemy produkcję czystej, bezpiecznej wody, która odpowiada standardom przemysłu spożywczego.

 • Wysoka jakość naszej wody pitnej gwarantuje ochronę przed bakterią legionella. Poprzez zastosowanie naszych rozwiązań i programów profilaktycznego uzdatniania wody zarządzamy zagrożeniami dla zdrowia. Veolia Water Technologies ma duże doświadczenie w zabezpieczaniu i oczyszczaniu wody w oczyszczalniach oraz wody wykorzystywanej w wieżach chłodniczych

 • Posiadamy technologie beztlenowe przeznaczone dla ścieków/odpadów pochodzących z przemysłu spożywczego, obciążonych ładunkiem organicznym. Dzięki fermentacji beztlenowej na oczyszczalni ścieków wytwarzany jest bogaty w energię biogaz, który może być wykorzystywany do produkcji “zielonej energii” lub ciepła.

Veolia Water Technologies zapewnia rozwiązania o wysokiej wydajności w najlepszej cenie

Veolia Water Technologies w swojej działalności biznesowej korzysta z 350ciu własnych, prawnie zastrzeżonych technologii. 

Nasza znajomość zagadnień związanych z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem jest niewątpliwym atutem w wychodzeniu naprzeciw potrzebom naszych klientów z sektora spożywczego.

Veolia Water Technologies pomaga naszym klientom zredukować ich szkodliwy wpływ na środowisko oraz koszty. Możemy usprawnić procesy produkcyjne od wewnątrz, by wspierać zrównoważony rozwój, który zwróci się w kolejnych latach. Nasze ogólnoświatowe doświadczenie umożliwia nam dalsze wspieranie klienta w zakresie standaryzacji sprzętu, ponownego wykorzystania oczyszczonych ścieków oraz adaptacje alternatywnych źródeł zaopatrywania w surowce.

Jako eksperci w znajomości cyklu wodnego, Veolia Water Technologies jest dobrze przygotowana do wspierania swoich klientów przemysłu spożywczego w zmniejszaniu zużycia wody.
Ograniczając swój ślad wodny i węglowy, nasi partnerzy mogą ograniczyć produkcję ścieków. Rozwiązania te pomagają zoptymalizować zużycie energii i środków chemicznych.

Rozwiązania dopasowane do potrzeb wszystkich partnerów sektora spożywczego

Veolia Water Technologies ma wielkie wyczucie na potrzeby i problemy, z którymi boryka się przemysł spożywczy. Pomimo, iż nie jest to przemysł o największym zapotrzebowaniu na wodę, to jest on pierwszym z użytkowników, a jakość wody jest kwestią kluczową dla tego sektora – czystość wody musi być na odpowiednim poziomie tak, by nie wpłynąć na właściwości produktów spożywczych.

Wodę można znaleźć we wszystkich komponentach: począwszy od surowców po systemy chłodzenia, jak również instalacje sanitarne.

 • Woda jako składnik żywności (woda technologiczna/woda procesowa)
  Cykl wodny jest centrum naszej działalności i technologii. Woda technologiczna może mieć kontakt z produktami spożywczymi. Woda Veolii Water Technologies, spełnia wszystkie kryteria dotyczące przydatności do picia i analizy chemicznej.

 • Woda do użytku przemysłowego (zaopatrzenie w wodę użytkową)
  Nasze technologie gwarantują dodatkową produkcję wody do zasilania kotłów i chłodni kominowych. Woda dostarczana przez Veolia Water Technologies spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa.

 • Oczyszczanie ścieków
  Powtórne użycie oczyszczonej wody, redukcja osadu, produkcja biogazu to główne wyzwania, którym stojące przed przemysłem spożywczym. Rozwiązania Veolia Water Technologies zapewniają wydajne i zgodne z przepisami oczyszczanie ścieków.

 • Oczyszczanie i odzyskiwanie tłuszczów, osadów i produktów pochodnych
  Przemysł spożywczy charakteryzuje się ściekami zawierającymi tłuszcze i związki organiczne. Wykraczając poza proste procedury utylizowania odpadów, Veolia Water Technologies
  oferuje rozwiązania, które znajdują wartość i zastosowanie dla produktów ubocznych pochodzących z przemysłu spożywczego.

 • Odzysk, recykling i ponowne wykorzystanie wody
  Veolia Water Technologies zapewnia zrównoważone wykorzystanie wody. Jest to szczególnie ważne dla niektórych podmiotów sektora rolno-spożywczego, takich jak hodowcy drobiu i właściciele szklarni. Zastosowanie naszych procesów membranowych do uzdatniania wody znacznie wydłuża obieg wody.

Veolia Water Technologies posiada ponad 1000 projektów referencyjnych w przemyśle rolno-spożywczym. 9000 naszych pracowników, zatrudnionych w spółkach zależnych na całym świecie, zapewnia grupie solidną wiedzę fachową w kluczowych obszarach przemysłu.

 • Firma Veolia Water Technologies jest znana z doświadczenia w sektorze spożywczym. Wykorzystujemy tę wiedzę specjalistyczną, aby wspierać akwakulturę, przemysł mleczarski, jak również przetwórstwo mięsa, owoców i warzyw. Umożliwiamy również produkcję oleju w optymalnych warunkach.

 • Veolia Water Technologies jest również obecna w sektorze napojów - ściśle współpracując z browarami, producentami napojów bezalkoholowych, producentami napojów spirytusowych i gorzelniami.

Urządzenia standaryzowane

BERKEFELD PurBev®

BERKEFELD PurBev® - standardowy asortyment higienicznych rozwiązań do uzdatniania wody dla przemysłu spożywczego i napojów

Wyparki Evaled™

Wyparki Evaled - szeroka gama wyparek próżniowych do oczyszczania ścieków przemysłowych i wody procesowej

Mikrosita HYDROTECH

Mikrosita HYDROTECH - prosta, bardzo wydajna i ekonomiczna filtracja na niewielkiej powierzchni do oczyszczania ścieków oraz odzysku i ponownego wykorzystania wody procesowej

SERWIS

Usługi serwisowe

Share