Przemysł spożywczy

Oczyszczanie wody i ścieków dla przemysłu spożywczego

Jako ważny sektor gospodarki, przemysł spożywczy podlega bardzo surowym wymogom w wielu obszarach, w tym w zakresie higieny, ochrony środowiska i ekonomii. Veolia Water Technologies oferuje rozwiązania, które sterują cyklem wody gwarantując klientom osiągnięcie efektywności ekonomicznej oraz ekologicznej.

Veolia Water Technologies - światowy ekspert w zakresie rozwiązań wodnych

Veolia Water Technologies, bardziej niż ktokolwiek inny rozumie znaczenie wody w przemyśle rolno – spożywczym. Nasza pozycja na świecie, jako lidera w zarządzaniu cyklem wodnym, czyni z nas ważnym uczestnikiem w rozwiązywaniu problemów dotyczących wykorzystania wody w obszarach zarówno przemysłowych jak i publicznych.

Znamy potrzeby firm z branży rolno-spożywczej, a nasze know-how jest prawdziwym atutem docenianym na całym świecie. Nasze usługi techniczne i środowiskowe wykorzystują zaawansowane technologie wodne, gwarantując przestrzeganie coraz bardziej surowych standardów higienicznych dla naszych klientów z sektora rolno-spożywczego.

 • Nasze technologie uzdatniania wody spełniają wszystkie wymogi prawne w celu zapewnienia optymalnej jakości wody pitnej, zgodnie z coraz bardziej rygorystycznymi wymaganiami dotyczącymi dezynfekcji i oczyszczania. Gwarantujemy produkcję czystej, bezpiecznej wody, która odpowiada standardom przemysłu spożywczego.

 • Wysoka jakość naszej wody pitnej gwarantuje ochronę przed bakterią legionella. Poprzez zastosowanie naszych rozwiązań i programów profilaktycznego uzdatniania wody zarządzamy zagrożeniami dla zdrowia. Veolia Water Technologies ma duże doświadczenie w zabezpieczaniu i uzdatnianiu wody oraz przygotowaniu wody wykorzystywanej w wieżach chłodniczych

 • Posiadamy technologie beztlenowe przeznaczone dla ścieków/odpadów pochodzących z przemysłu spożywczego, obciążonych znacznym ładunkiem organicznym. Dzięki fermentacji beztlenowej na oczyszczalni ścieków wytwarzany jest bogaty w energię biogaz, który może być wykorzystywany do produkcji “zielonej energii”.

Veolia Water Technologies zapewnia wysokowydajne rozwiązania w najlepszej cenie

Veolia Water Technologies w swojej działalności biznesowej korzysta z 350-ciu własnych, opatentowanych technologii. 

Nasza znajomość zagadnień związanych z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem jest niewątpliwym atutem w spełnianiu potrzeb naszych klientów z sektora rolno-spożywczego.

Veolia Water Technologies pomaga swoim klientom zredukować ich szkodliwy wpływ na środowisko oraz obniżyć koszty. Możemy usprawnić procesy produkcyjne od wewnątrz, by wspierać zrównoważony rozwój, który zwróci się w kolejnych latach. Nasze ogólnoświatowe doświadczenie umożliwia nam wspieranie klienta w zakresie standaryzacji sprzętu, ponownego wykorzystania oczyszczonych ścieków oraz stosowania alternatywnych źródeł zaopatrzenia w surowce.

Jako ekspert w znajomości cyklu wodnego, Veolia Water Technologies jest dobrze przygotowana do wspierania swoich klientów przemysłu spożywczego w zmniejszaniu zużycia wody.
Redukując ślad wodny i węglowy, nasi partnerzy mogą ograniczyć produkcję ścieków. Rozwiązania te optymalizują zużycie energii i środków chemicznych.

Rozwiązania dopasowane do potrzeb wszystkich partnerów sektora spożywczego

Veolia Water Technologies doskonale rozumie potrzeby i problemy, z którymi boryka się przemysł spożywczy. Pomimo, iż nie jest to przemysł o największym zapotrzebowaniu na wodę, to jest on jednym z największych konsumentów, a jakość wody jest kwestią kluczową dla tego sektora – czystość wody musi być na odpowiednim poziomie tak, by nie wpłynąć na właściwości produktów spożywczych.

Wodę można znaleźć we wszystkich komponentach: począwszy od surowców po systemy chłodzenia, jak również instalacje sanitarne.

 • Woda jako składnik żywności (woda technologiczna/woda procesowa)
  Cykl wodny jest centrum naszej działalności i technologii. Woda technologiczna może mieć kontakt z produktami spożywczymi. Woda Veolii Water Technologies spełnia wszystkie kryteria dotyczące przydatności do picia i analizy chemicznej.

 • Woda do użytku przemysłowego (zaopatrzenie w wodę użytkową)
  Nasze technologie gwarantują dodatkową produkcję wody do zasilania kotłów i chłodni kominowych. Woda dostarczana przez Veolia Water Technologies spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa.

 • Oczyszczanie ścieków
  Powtórne użycie oczyszczonej wody i ścieków (recykling wody i ścieków), redukcja osadu, produkcja biogazu to główne wyzwania stojące przed przemysłem rolno-spożywczym. Rozwiązania Veolia Water Technologies zapewniają wydajne i zgodne z przepisami oczyszczanie ścieków.

 • Usuwanie i przetwarzanie tłuszczów, osadów i produktów pochodnych
  Przemysł spożywczy często charakteryzuje się ściekami zawierającymi m.in. tłuszcze i inne związki organiczne. Wykraczając poza proste metody utylizowania odpadów, Veolia Water Technologies
  oferuje rozwiązania, które znajdują wartość i zastosowanie dla produktów ubocznych pochodzących z przemysłu spożywczego.

 • Odzysk, recykling i ponowne wykorzystanie wody
  Veolia Water Technologies zapewnia zrównoważone wykorzystanie wody. Jest to szczególnie ważne dla niektórych podmiotów działających w sektorze rolno-spożywczego, takich jak browary, producenci napojów. Zastosowanie naszych procesów membranowych do uzdatniania wody znacznie wydłuża obieg wody.

Veolia Water Technologies posiada ponad 1000 projektów referencyjnych zrealizowanych w przemyśle rolno-spożywczym. 9000 naszych pracowników, zatrudnionych w spółkach zależnych na całym świecie, zapewnia grupie solidną wiedzę fachową w kluczowych obszarach przemysłu.

 • Firma Veolia Water Technologies jest znana z doświadczenia w sektorze rolno-spożywczym. Wykorzystujemy tę wiedzę specjalistyczną, aby wspierać akwakulturę, przemysł mleczarski, jak również przetwórstwo mięsa, owoców i warzyw. Umożliwiamy także produkcję oleju w optymalnych warunkach.

 • Veolia Water Technologies jest obecna również w sektorze napojów - ściśle współpracuje z producentami napojów bezalkoholowych, browarami, producentami napojów spirytusowych i gorzelniami.

Technologie

Wybrane technologie oczyszczania wody i ścieków

 • Techniki membranowe - odwrócona osmoza, ultrafiltracja, nanofiltracja, mikrofiltracja
 • BERKEFELD PurBev® - higieniczne rozwiązanie do uzdatniania wody dla przemysłu spożywczego i napojów, które mogą być skalowane i modyfikowane zgodnie z określonymi wymaganiami.
  Technologie Berkefeld PurBev obejmują: odwróconą osmozę, filtrację, ultrafiltrację, zmiękczanie i dejonizację.
 • Technologie Biobed Advanced: Biothane Advanced UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blank) i Biobed® Advanced EGSB (Expanded Granular Sludge Bed) -to kompaktowe i wysokowydajne procesy beztlenowego oczyszczania ścieków przemysłowych z produkcją cennego biogazu. Wykorzystują osad granulowany w celu zmniejszenia ChZT nawet o 95%. 
 • Memthane (AnMBR) - kompaktowy systemem łączącym biologiczną degradację beztlenową z procesem separacji membranowej do oczyszczania beztlenowego wysoce stężonych ścieków/odpadów organicznych, przy zwiększonym usuwaniu ChZT i zawiesiny ogólnej, produkcja biogazu
 • Biobulk - fermentacja i stabilizacja osadów i odpadów typu serwatka itp.
 • Flotacja ciśnieniowa / Dissolved Air Flotation (DAF) - kompaktowa i wydajna separacja; usuwanie zawiesiny, tłuszczów i olejów
 • BiosepTM / NeosepTM  - reaktor biologiczny z zastosowaniem membran zanurzeniowych
 • SBR (Sequenching Bach Reactors) - technologia łacząca proces osadu czynnego z końcowym klarowaniem, przeznaczony dla małych i średnich zakładów
 • ANITA™ Mox - oczyszczanie ścieków o wysokich stężeniach amoniaku
 • AnoxKaldnesTM MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) - reaktor wypełniony kształtkami z aktywnym biofilmem do usuwania ChZT/BZT, związków amoniaku i azotu
 • Wyparki Evaled - szeroka gama wyparek próżniowych do oczyszczania ścieków przemysłowych i wody procesowej
 • Mikrosita HYDROTECH - prosta, bardzo wydajna i ekonomiczna filtracja na niewielkiej powierzchni do oczyszczania ścieków oraz odzysku i ponownego wykorzystania wody procesowej

SERWIS

Usługi serwisowe

Share