Oczyszczanie wody i ścieków dla przemysłu spożywczego

Świadomość wyzwań stojących przed przedsiębiorcami przemysłu spożywczego w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

Veolia Water Technologies rozumie specyficzne potrzeby przemysłu spożywczego, dlatego pomaga swoim Klientom osiągnąć założone cele dostarczając innowacyjne rozwiązania w obszarze uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, zgodne z najwyższymi standardami jakości:

  • Technologie uzdatniania wody spełniają najbardziej surowe parametry i zapewniają produkcję bezpiecznej wody, odzysk, zawracanie i ponowne wykorzystanie wody w procesie produkcyjnym
  • Zastosowanie bezpiecznych systemów oczyszczania wody i ścieków, rozwiązania prewencyjne i całościowe programy oczyszczania mają na celu ochronę zdrowia oraz zapobieganie niebezpiecznym bakteriom  
  • Technologie beztlenowe przeznaczone dla ścieków/odpadów obciążonych ładunkiem organicznym. Dzięki fermentacji beztlenowej na oczyszczalni ścieków wytwarzany jest bogaty w energię biogaz, który może być wykorzystywany do produkcji "zielonej" energii lub ciepła.

Veolia Water Technologies pomaga w redukowaniu kosztów, poprzez udoskonalanie procesów produkcyjnych oraz standaryzację urządzeń, ponowne wykorzystanie oczyszczonych ścieków, odzysk wody i produkcję energii. 

Urządzenia standaryzowane

BERKEFELD PurBev®

BERKEFELD PurBev® - standardowy asortyment higienicznych rozwiązań do uzdatniania wody dla przemysłu spożywczego i napojów

Wyparki Evaled™

Wyparki Evaled - szeroka gama wyparek próżniowych do oczyszczania ścieków przemysłowych i wody procesowej

Mikrosita HYDROTECH

Mikrosita HYDROTECH - prosta, bardzo wydajna i ekonomiczna filtracja na niewielkiej powierzchni do oczyszczania ścieków oraz odzysku i ponownego wykorzystania wody procesowej

Share