Oczyszczanie wody i ścieków dla przemysłu papierniczego

Oczyszczanie wody dla przemysłu papierniczego

Podejmujemy wyzwania zarówno gospodarcze, jak i środowiskowe, optymalizując wydajność zakładów papierniczych, poprawiając efektywność energetyczną, zapewniając optymalne rozwiązania do uzdatniania wody oraz pomagając naszym klientom zmniejszyć wpływ ich działania na środowisko. Nasza wiedza i doświadczenie w dziedzinie oczyszczania wody przekładają się na redukcję kosztów i wielkości zużycia wody na tonę wyprodukowanego papieru i pulpy.

Veolia Water Technologies, zapewnia niezawodne dostawy wysokiej jakości wody procesowej, będącej kluczowym elementem dla różnych operacji zakładu papierniczego. Oferujemy technologie dla wszystkich aspektów gospodarki wodnej w obrębie obiektu.

Oczyszczanie ścieków z przemysłu papierniczego

Fermentacja beztlenowa jest skutecznym sposobem oczyszczania ścieków z zakładów celulozowo-papierniczych, stabilizacji osadów oraz produkcji biogazu będącego źródłem energii odnawialnej. Zwiększenie zyskowności zakładów przemysłowych i spełnienie rygorystycznych przepisów ochrony środowiska poprzez zapewnienie naszym klientom międzynarodowego doświadczenia i wiedzy eksperckiej jest dla nas kluczowym wyzwaniem. 

Ponadto podejmujemy działania mające na celu modernizację i usprawnienie istniejących instalacji i urządzeń w celu ich dostosowania do nowych regulacji. 

Oczyszczanie ługu czarnego

Jesteśmy światowym liderem w projektowaniu i dostarczaniu wyparek ługu czarnego (powarzelnego). 
Dodatkowo zapewniamy komplementarne technologie dla różnych zastosowań takich jak np. oczyszczanie popiołu. 

Technologie i rozwiązania dla przemysłu papierniczego

Share