Przemysł energetyczny

Rozwiązania dla przemysłu energetycznego.

Instalacja krystalizacji HPD
Instalacja krystalizacji HPD

Veolia Water Technologies posiada know-how oraz technologie, które umożliwiają uzdatnianie wody i oczyszczanie we wszystkich obiegach elektrowni i elekrociepłowni. W przemyśle energetycznym posiadamy ponad 300 obiektów referencyjnych na całym świecie.

Proces CoLD ™, będący własnością grupy Veolia, zapewnia ekonomiczne i efektywne oczyszczanie ścieków pochodzących z elektrowni węglowych. Wykorzystując sprawdzone technologie odparowania i krystalizacji, proces CoLD ™ wykorzystywany jest do odzysku wody czystej. W wyniku zastosowania procesu CoLD™ otrzymywana jest również bezpieczna forma odpadów w celu osiągnięcia „zerowego zrzutu strumienia ciekłego" (ZLD) pochodzącego z odsiarczania spalin (FGD) lub instalacji zgazowania węgla (IGCC).

Specyficzne zastosowania

Click to see a larger picture

Skupiając się na wydajności systemu, zgodności z wymaganiami procesowymi i ochrony środowiska, jak również długoterminowej opłacalności instalacji, jesteśmy w stanie sprostać nawet najbardziej surowym standardom dyspozycyjności, bezpieczeństwa i jakości.

 • Przygotowanie wstępne wody
 • Przygotowanie wody kotłowej - Demineralizacja
 • Oczyszczanie kondensatu
 • Bocznikowe oczyszczanie wody w obiegach chłodzących
 • Odsoliny z obiegów chłodzących
 • Oczyszczanie ścieków
 • Usługi serwisowe

Oferujemy również usługi tymczasowego uzdatniania wody(przewoźne stacje uzdatniania wody i oczyszczania ścieków Aquamove), w przypadkach planowanych i awaryjnych. 

Zarządzanie projektami i usługi

Click to see a larger picture

Dzięki sieci 135 biur na całym świecie, eksperci Veolia Water Technologies zarządzają całością projektów realizowanych dla klientów energetycznych na poziomie lokalnym.
Zintegrowane podejście do każdego zadania zapewnia krótkie terminy realizacji, dobranie niezawodnego rozwiązania, minimalne ryzyko i czynny udział w realizacji.

Elementy zarządzania projektami

 • Kwalifikacja
 • Zarządzanie projektem
 • Zaprojektowanie
 • Badania pilotowe / laboratoryjne
 • Projekt i budowa
 • Rozruch

Szkolenia

Dostosowanie do wymagań klienta

Inżynierowie Veolia zajmujący się opracowaniem rozwiązań z zakresu uzdatnianiem wody dla klientów przemysłu energetycznego, skupiają się na kluczowych wymaganiach tego sektora:

 • Niezawodność - unikanie kosztownych przestojów instalacji poprzez wykorzystanie sprawdzonych technologii i usług lokalnych
 • Wydajność - opracowanie rozwiązań, które zapewniają klientom poprawę efektywności energetycznej urządzeń i systemów pracujących na potrzeby własne
 • Zgodność - systemy inżynierskie, które gwarantują przestrzeganie przepisów ochrony środowiska przy jednoczesnym obniżeniu „śladu wodnego i węglowego " zakładu
 • Pewność - realizacja projektu w wyznaczonym terminie na czas wyklucza dodatkowe koszty
Share