Przemysł

Veolia Water Technologies - sprawdzony partner dla przemysłu w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej.

Veolia Water Technologies Sp. z o.o. (Grupa Veolia) należy do grona czołowych dostawców rozwiązań technologicznych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Wszystkie projekty i rozwiązania opracowywane przez naszą firmę są zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, dzięki czemu są optymalne zarówno dla środowiska jak i społeczności lokalnych. Promujemy i wspieramy gospodarkę o obiegu zamkniętym (circular economy) poprzez całościowe zarządzanie cyklem wodnym, odzysk wody, surowców i energii.

Nasze doświadczenie i międzynarodowe know-how umożliwiają prowadzenie wszystkich etapów projektu:  

 • faza wstępna - identyfikacja potrzeb klienta (zapoznanie się z problemami, badania pilotowe itp.)
 • wybór optymalnego rozwiązania technologicznego i przygotowanie oferty wstępnej
 • opracowanie projektu wielobranżowego
 • zarządzanie realizacją kontraktu
 • pozyskanie pozwolenia na budowę
 • nadzór nad budową
 • dostawy urządzeń i systemów,
 • wsparcie techniczne, planowanie działań podczas eksploatacji 
 • sługi serwisowe dostarczonych instalacji i urządzeń 
 • sterowanie i zdalny monitoring
 • szkolenie pracowników.

Podczas realizacji projektów dbamy o to, aby nasze instalacje były:

 • obiektami przyszłościowymi, które nadążają za szybkim rozwojem przemysłu oraz zapewniają konkurencyjność naszych klientów
 • zgodne z przepisami ochrony środowiska
 • korzystne ekonomicznie - zmniejszają koszty zużycia energii i wody 
 • proekologiczne - zapewniają "zero niedogodności" dla otaczającego środowiska.

Veolia Water Technologies dostarcza rozwiązania dla nowych obiektów oraz rozbudowę i modernizację instalacji istniejących.

Veolia Water Technologies, światowy lider w dziedzinie technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, jest uznanym partnerem największych międzynarodowych producentów przemysłowych. Pełna kontrola obiegu wody gwarantuje naszym klientom znaczną zyskowność i zgodność z coraz bardziej rygorystycznymi normami środowiskowymi.

Share