Przemysł

Veolia Water Technologies jest ekspertem w dziedzinie inżynierii wodnej i zarządzania kontraktami realizowanymi "pod klucz".

Specjalizujemy się w systemach zintegrowanych i posiadamy strukturę organizacyjną umożliwiającą realizację i nadzór nad wszystkimi etapami każdego projektu:  

 • faza wstępna - identyfikacja potrzeb klienta (zapoznanie się z problemami, pobranie próbek do badań, badania pilotowe itp.)
 • wybór optymalnego rozwiązania technologicznego i przygotowanie oferty wstępnej
 • opracowanie projektu wielobranżowego
 • zarządzanie realizacją kontraktu
 • pozyskanie pozwolenia na budowę
 • budowa i nadzór nad podwykonawstwem
 • pomoc techniczna i zaplanowanie działań podczas eksploatacji
 • sterowanie i zdalny monitoring
 • szkolenie pracowników.

Przy realizacji projektów dbamy o to, aby nasze instalacje były obiektami przyszłościowymi, które nadążają za szybkim rozwojem przemysłu i nie tylko spełniają ostre normy dyrektyw, ale są również korzystne ekonomicznie, zmniejszają koszty zużycia energii a docelowo zapewniają "zero niedogodności" dla otaczającego środowiska.

Veolia Water Technologies dla klientów przemysłowych oferuje szeroki wachlarz usług z zakresu inżynierii wodnej:

 • realizację obiektów "pod klucz";
 • dostawy urządzeń i linii technologicznych;
 • usługi serwisowe dostarczonych instalacji i urządzeń;
 • konsulting;
 • realizację nowych obiektów oraz rozbudowę i modernizację już istniejących.
Share