Ścieki komunalne

Veolia Water Technologies oferuje pełny zakres usług i rozwiązań do oczyszczania ścieków komunalnych.

Oczyszczalnia Ścieków Czajka
Oczyszczalnia Ścieków Czajka, Warszawa - fot. aeromedia.pl

Veolia Water Technologies oferuje globalne wsparcie w zakresie doboru rozwiązań technologicznych. Celem naszych działań jest przywrócenie wartości użytkowej oczyszczonym ściekom. 

Pomagamy naszym klientom otrzymywać wodę nadającą się do ponownego wykorzystania, utylizować produkty uboczne, odzyskiwać surowce oraz energię.

Posiadamy i dostarczamy technologie zgodne z aktualnymi osiagnięciami technicznymi oraz normami środowiska, zapewniające bezpieczne działanie każdej oczyszczalni ścieków, niezależnie od jej wielkości.

Nasze działania skupiają się na skutecznych i kosztowo efektywnych rozwiązaniach dostosowanych do wymagań klienta, obejmujęcych cały proces oczyszczania ścieków, w tym:

  • oczyszczanie wstępne ścieków
  • oczyszczanie drugiego i trzeciego stopnia
  • zawracanie do obiegu oczyszczonych ścieków
  • przeróbka osadów ściekowych
  • chemiczne i biologiczne oczyszczanie ścieków
  • mobilne i pakietowe systemy oczyszczania ścieków.

Wybrane rozwiązania technologiczne i procesowe

Oczyszczanie wstępne

Oczyszczanie mechaniczne na sitach

Mikrosita bębnowe

Mikrosita tarczowe

Usuwanie zawiesiny

Actiflo™i stacja pilotowa Actiflo™: osadnik lamelowy

 
Oczyszczanie biologiczne

Zaawansowane rozwiązania technologiczne na nośnikach biomasy

MBBR - ruchome złoże zawieszone

Biostyr™ i stacja pilotowa Biostyr™ 

Biosep™ i stacja pilotowa Biosep™: Biologiczny Reaktor Membranowy (MBR)

Tlenowe: osad czynny

Biodenipho™ - Biodenitro™:usuwanie azotu i fosforu 

Fitotechnologia

Technologia Organica - osad czynny + wspomaganie roślinno-korzeniowe

 

III-ci stopień oczyszczania

Oczyszczanie na mikrositach

Mikrosita bębnowe

Mikrosita tarczowe

Doczyszczanie

Actiflo™i stacja pilotowa Actiflo™: osadnik lamelowy

Mikrofiltracja/ Ultrafiltracja

Rozwiązania z wykorzystaniem procesów mikrofiltracji i ultrafiltracji

Odwrócona osmoza

Instalacje odwróconej osmozy

Rozwiązania Veolia Water Technologies gwarantują skuteczne biologiczne usuwanie związków biogennych, zapewniając jednocześnie elastyczność i łatwość eksploatacji oraz dostarczajac jako produkt końcowy czystą, bezpieczną wodę oraz produkty nadające się do ponownej utylizacji.

Share