Osady

Poprawne rozwiązanie gospodarki osadami jest jednym z podstawowych czynników dobrego funkcjonowania całej oczyszczalni i uzyskiwania oczekiwanych efektów oczyszczania.

suszenie osadów ściekowych

Osady przetworzone w oferowanych przez nas procesach:

  • są sanitarnie bezpieczne
  • mogą służyć jako nawóz
  • moga być spalane w wydzielonych urządzeniach
  • mogą być współspalane jako paliwo alternatywne
  • mogą slużyć jako dodatek surowcowy w spalaniu przemysłowym
  • mogą zostać użyte do rekultywacji terenów zielonych.

Popiół ze spalania osadów może być składowany lub rewaloryzowany i stosowany w budownictwie infrastrukturalnym.

Wybrane technologie i procesy

Zagęszczanie i odwadnianie 

Kompletne linie zagęszczania i odwadniania 

Termiczna hydroliza połączona z przeróbką biologiczną 

ExelysTM i BiothelysTM

Fermentacja

Beztlenowa fermentacja osadów metodą mezo- i termofilową

 Słoneczne suszenie osadu

SoliaTM

Mokre utlenianie termiczne

AthosTM 

Suszenie lub suszenie i spalanie

BioconTM 

Termiczna utylizacja osadów ściekowych (spalanie) 

PyrofluidTM

Share