Rynek komunalny

W odpowiedzi na zróżnicowane potrzeby rynku komunalnego Veolia Water Technologies oferuje innowacyjne technologie i procesy dla gospodarki wodno-ściekowej.

Oczyszczalnia Ścieków Czajka, Warszawa

Specjalizujemy sie w systemach zintegrowanych oraz posiadamy strukturę organizacyjną umożliwiającą nadzór nad wszystkimi etapami każdego projektu.

Veolia Water Technologies zapewnia zarówno realizację nowych obiektów, jak również rozbudowę i modernizację instalacji już istniejących.

Dzięki międzynarodowej sieci, umożliwiającej kontakt poprzez lokalne biura, dostarczamy wiedzę i rozwiązania przystosowane do lokalnych i indywidualnych wymagań klienta.

Nasze usługi obejmują wszystkie działania związane z przygotowaniem projektu, uzyskaniem pozwolenia na budowę, budową i jej nadzorem, dostawą urządzeń, rozruchem i eksploatacją oraz serwisem obiektów i systemów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. 

W przypadku oczyszczalni ścieków rozwiązania Veolia Water Technologies mogą być dodatkowo poszerzone o oferowany przez nas system sterowania online, zapewaniający elastyczną pracę oczyszczalni oraz zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych.  

Share