Kongres Gospodarki Wodno-Ściekowej, Sopot

W dniach 2-3 października 2019 r. będziemy obecni na Kongresie Wodno-Ściekowym, organizowanym w Sopocie przez firmę BMP Sp. z o.o.

Kongres obejmuje dwie konferencje - „Woda i ścieki w przemyśle” oraz „Woda i ścieki w przemyśle spożywczym”, które od wielu lat wpisują się w kalendarz wydarzeń poświęconych rozwiązaniom wodno-ściekowym dla przemysłu oraz gromadzą duże grono producentów, przedstawicieli firm i ekspertów związanych z tą tematyką.

Podczas spotkania zapraszamy na dwie prezentacje naszej firmy. W pierwszym panelu dotyczącym przemysłu i efektywnego zarządzania gospodarką wodno-ściekową Tomasz Jamrocha, Dyrektor Sprzedaży, opowie o zrealizowanej przez Veolia Water Technologies instalacji uzdatniania wód złożowych w Kopalni Siarki Basznia II. W drugim panelu poruszającym temat wody w przemyśle spożywczym nasi eksperci, Marcin Wilczyński i Paweł Zieliński, opowiedzą o sposobach odzyskiwania wód w obiegach wodno-ściekowych, systemach oczyszczania wody technologicznej oraz instalacjach beztlenowego oczyszczania ścieków produkujących cenny biogaz wykorzystywany do odzysku energii. 

Organizator: BMP Sp. z o.o.

Strony wydarzenia:
https://www.kierunekenergetyka.pl/konferencja,2097.html
https://www.kierunekspozywczy.pl/konferencja,2107.html

Share