Video

Wiecej filmów można znaleźć na kanale YouTube pod linkiem https://www.youtube.com/c/VeoliaWaterTechnologies

Kategorie

MBBR Pack - AnoxKaldnes

Technologie

Wynik

1| 2

Veolia Resourcing the world - Odnawiamy zasoby świata

Ogólne

Obecnie Veolia jest światowym liderem w ochronie i uzupełnianiu zasobów naturalnych. Veolia projektuje rozwiązania w zakresie gospodarki wodnej, odpadów i energii, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju miast i przemysłu. Poprzez swoje działania Grupa rozwija dostęp do zasobów, zachowuje je i uzupełnia.

Kreujemy rozwiązania do oczyszczania wody i ścieków

Ogólne

Sektor komunalny i przemysłowy na całym świecie wykorzystuje innowacyjne rozwiązania Veolia Water Technologies. Dzięki szerokiej ofercie rozwiązań, które zapewniają dostawę wysokiej jakości wodę, uzdatnianie lub ponowne wykorzystanie wody oraz odzysk energii i produktów ubocznych, możemy spełnić najbardziej rygorystyczne wymagania klientów.

1| 2

Share