Instalacja suszenia i spalania osadów ściekowych na Oczyszczalni Ścieków „Pomorzany” w Szczecinie

W sierpniu 2004 roku rozpoczęto budowę suszarni i spalarni osadów ściekowych w Szczecinie. Zakres kontraktu obejmował zaprojektowanie, wybudowanie, kompletne wyposażenie i uruchomienie obiektu termicznej przeróbki osadów ściekowych powstających na Oczyszczalni Ścieków „Pomorzany”.

Rozwiązanie technologiczne

Wybudowana instalacja suszenia i termicznej utylizacji osadów ściekowych przyjmuje osady odwodnione z Oczyszczalni Pomorzany oraz osady wysuszone dowożone z Oczyszczalni Ścieków Zdroje.

Instalacja suszenia i spalania osadów ściekowych na Oczyszczalni Ścieków „Pomorzany” w Szczecinie została zaprojektowana na łączną wydajność: 29 463 ton osadu odwodnionego rocznie.

Instalacja suszenia osadów BIOCON
Instalacja suszenia osadów BIOCON

Instalacja bazuje na technologii Biocon ERS (Energy Recovery System – system odzysku ciepła)

Na Oczyszczalni „Pomorzany” zainstalowano dwie linie do suszenia taśmowego o wydajności 1965 kg osadu/h mokrego osadu o zawartości 25% s.m., co odpowiada 2890 kg odparowanej wody na godzinę.  Suszenie osadu odbywa się z użyciem gorącego powietrza, krążącego w obiegu zamkniętym. 

W procesie spalania osadów zastosowano kotły z rusztem mechanicznym w układzie dwóch linii o przepustowości 756 kg/h osadu zawierającego 90% s.m. (łącznie 1500 kg/h).
Energia cieplna z procesu spalania jest wykorzystywana do efektywnego prowadzenia procesu suszenia osadów. Proces jest autotermiczny.  


Popioły powstałe w procesie spalania osadu są składowane, a następnie wywożone do dalszego zagospodarowania.
System oczyszczania gazów spalinowych metodą suchą obejmuje dawkowanie węgla aktywnego i wodorowęglanu w reaktorze a następnie oczyszczanie na elektrofiltrach.

Share