Modernizacja oczyszczalni ścieków dla SM MLEKOVITA w Wysokiem Mazowieckiem

Uzyskanie efektu ekologicznego i produkcja zielonej energii

fermentacja beztlenowa

SM Mlekovita to jeden z największych producentów mleczarskich w Europie. Zakład generuje ok. 5000 m3 wysoko stężonych ścieków na dobę o ładunku organicznym 30t ChZT/d.

Veolia Water Technologies zaprojektowała i przeprowadziła modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków mleczarskich i komunalnych, której głównym celem było uzyskanie efektu ekologicznego i przejęcie zwiększonych ładunków zanieczyszczeń. Rozwiązanie Veolii obejmowało zastosowanie technologii flotacji ciśnieniowej oraz procesu fermentacji beztlenowej wykorzystującej reaktor Biobulk®, gdzie fermentacji poddawany jest osad poflotacyjny, osad nadmierny tlenowy oraz serwatka. 

------

Prezes Zarządu Grupy MLEKOVITA - Dariusz Sapiński:

"Rozwiązanie zaproponowane przez Veolia Water Technologies spełniło wszystkie cele stawiane inwestycji, a w szczególności pozwoliło osiągnąć dodatni bilans energetyczny oczyszczalni i docelowo zyski z produkcji biogazu i kogeneracji. Dzięki modernizacji SM Mlekovita jako pierwsza w branży mleczarskiej w Polsce posiada oczyszczalnię, która uzyskuje największą ilość "zielonej energii".

------

KORZYŚCI

  • Najwyższa możliwa jakość oczyszczonych ścieków 
  • Przekształcenie instalacji kosztotwórczej w instalację generującą zysk
  • Redukcja kosztów eksploatacji dzięki zastosowaniu energooszczędnego, prostego i przebiegającego w znacznym stopniu samoczynnie procesu oczyszczania
  • Wzrost zdolności produkcyjnych zakładu, zwiększenie konkurencyjności firmy na rynku dzięki obniżeniu kosztów produkcyjnych
  • Dodatkowe przychody z zielonych certyfikatów.

KLUCZOWE DANE

  • Przepustowość oczyszczalni : 7550 m3/d
  • Ładunek CHZT: 32,63 t O2/d
  • Rozkład substancji organicznych: 99,8 % 
  • Średnia produkcja energii w procesie kogeneracji: ok. 580 MWh na miesiąc

Realizacja inwestycji była prowadzona podczas normalnej pracy oczyszczalni. Zastosowane rozwiązanie spełniło wszelkie wymagane cele inwestycji, a dzięki produkcji biogazu spalanego w procesie kogeneracji pozyskano ciepło i energię elektryczną, co pozwoliło osiągnąć dodatni bilans energetyczny oczyszczalni. 

Podczas eksploatacji zmodernizowana oczyszczalnia osiąga wszelkie parametry ścieków oczyszczonych w zakresie znacznie przewyższającym wymagane przepisami.

Share